Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Två miljoner euro i statsunderstöd utlyses för mathjälp och för stöd till personer med beroendeproblem

Social- och hälsovårdsministeriet
2.6.2017 14.31
Pressmeddelande 85/2017

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser två miljoner euro i statsunderstöd för mathjälp till personer som behöver särskilt stöd och för stöd till personer med alkohol- och drogberoende.

Understöd kan sökas av allmännyttiga samfund, organisationer eller stiftelser.

Understödet är uppdelat i två delområden:

  • Stöd till personer med alkohol- och drogberoende
  • Mathjälp till personer i behov av särskilt stöd

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar de båda delområdena en miljon euro vardera. I fråga om båda delområdena har ministeriet för avsikt att dela ut understöd till en eller flera sökande.

Stöd till personer med alkohol- och drogberoende

Med statsunderstödet stöder social- och hälsovårdsministeriet projekt som utvecklar organisationernas roll i att hjälpa alkohol- och drogmissbrukare. Syftet med understödet är att stödja sådant arbete som utförs av organisationer och som når de alkohol- och drogmissbrukare som har det sämst ställt. Ett exempel på sådant arbete är s.k. gatukliniker.

Mathjälp

Understödet är avsett för riksomfattande projekt som ordnar mathjälp till människor i behov av särskilt stöd.

Behörighet att söka och beviljande av understöd

Understöd kan sökas av allmännyttiga samfund, organisationer eller stiftelser. Privatpersoner kan inte söka understöd.

När social- och hälsovårdsministeriet beviljar understöden fästs särskild vikt vid hur verksamheten inverkar på de som avser bli hjälpta med understödet. Samarbete med regionens kommuner och samkommuner samt församlingar, organisationer och företag räknas som meriterande för den sökande.

Dessutom förutsätter ministeriet att projektets åtgärder beskrivs tydligt, att de baserar sig på evidensbaserad kunskap eller handlingssätt som visat sig vara goda och att de lämpar sig för servicesystemets behov.

De sökande behöver inte bidra med någon självfinansieringsandel.

Ansökningar

Ansökningar om understöd ska lämnas in till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor senast den 22 juni 2017, per e-post till adressen [email protected] eller per post till adressen Social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor, PB 33, 00023 Statsrådet.

Ytterligare information

Ansökan om understöd:
Matti Pulkkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 199, [email protected]

Stödet till personer med alkohol- och drogberoende:
Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 713, [email protected]

Tillbaka till toppen