Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsreformens konsekvenser för pensionssystemen ska mildras genom en övergångsperiod

Social- och hälsovårdsministeriet
8.6.2017 11.26 | Publicerad på svenska 8.6.2017 kl. 13.58
Pressmeddelande

Man avser mildra plötsliga förändringar i pensionssystemens finansieringsbas genom att föreskriva om en övergångsperiod medan social- och hälsovårdsreformen genomförs. Social- och hälsovårds- och landskapsreformens pensionsarbetsgrupp föreslår en temporär lag som ska gälla 2019–2025 och som innebär att övergångar mellan pensionssystemen under den perioden ska utjämnas genom en överföringsavgift.

Den valfrihet för kunden som ingår i social‐ och hälsovårdsreformen inverkar också på pensionssystemen för arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen. Reformen medför sannolikt att privata företag börjar producera en större andel av de offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänsterna än vad de gör i nuläget. Det kan leda till att antalet arbetstagare som är försäkrade i kommunernas och landskapens arbetspensionssystem minskar och att antalet arbetstagare som är försäkrade i den privata sektorns pensionssystem ökar.

Arbetsgruppen föreslår en ny temporär lag, genom vilken man begränsar förändringarna i finansieringsbasen för Kevas och den privata sektorns pensionssystem under den tid som utvidgningen av valfriheten inom social- och hälsovården pågår. Enligt förslaget ska arbetstagarna dessutom under 2019–2025 fortfarande ha rätt till det lagstadgade tilläggspensionsskyddet enligt kommunernas och landskapens pensionssystem, om arbetstagaren övergår från att vara anställd hos ett medlemssamfund i Keva till att vara anställd hos en annan producent av tjänster som omfattas av valfriheten.

Det går inte ännu att göra en tillförlitlig bedömning av i vilken utsträckning försäkrade kommer att övergå från ett pensionssystem till ett annat och hur det inverkar på finansieringen av systemen. I samband med beredningen av social- och hälsovårdsreformen har det dock konstaterats att reformens konsekvenser för finansieringen av pensionssystemen behöver begränsas för viss tid.

Konsekvenserna ska enligt förslaget mildras genom en överföringsavgift mellan kommunernas och landskapens pensionssystem och den privata sektorns pensionssystem. När en arbetstagare byter pensionssystem, ska det mottagande pensionssystemet betala tillbaka en del av arbetstagarens pensionsavgift till det tidigare pensionssystemet. Överföringsavgiftens storlek ska enligt förslaget vara 4,6 procent av arbetstagarens lönesumma.

Den föreslagna lösningen ska vara temporär och gälla 2019–2025. Det ska tillsättas en ny arbetsgrupp för att utreda hur kommunernas och landskapens pensionssystem skiljer sig från den privata sektorns pensionssystem och andra ändringsbehov i pensionssystemen som eventuellt orsakas av social- och hälsovårds- och landskapsreformen.
 

Ytterligare information:

Heli Backman, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 179

Tillbaka till toppen