Pressmeddelanden

Beredningen av regeringens jämställdhetsprogram började
SHM
Pressmeddelande 22.11.2019 12.14
Ändringar i behörighetskraven för tornkransförare
SHM
Pressmeddelande 21.11.2019 13.26
Sjukförsäkringsavgifterna för 2020 har fastställts
SHM
Pressmeddelande 14.11.2019 13.26
Livslängdskoefficienten fastställd för 2020
SHM
Pressmeddelande 14.11.2019 11.54