Hoppa till innehåll
Media

Biobankslagen ska uppdateras för att motsvara kraven i den allmänna dataskyddsförordningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 13.26
Pressmeddelande 249/2022
laboratorionäytteitä

I regeringens proposition föreslås det att biobankslagen ska ändras för att motsvara EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). I lagen görs också några tekniska ändringar. Syftet är att göra det lättare för biobankerna att sköta sina uppgifter och bedriva forskning och att trygga provgivarnas självbestämmanderätt.

Lagen ändras så att biobankernas behandling av uppgifter blir smidigare och grunderna för behandlingen av personuppgifter stämmer överens med den övriga forskningslagstiftningen. Den gällande biobankslagen utfärdades innan den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft, och därför ändrar man nu lagen så att den motsvarar kraven i dataskyddsförordningen.   

I propositionen föreslås en ändring av grunderna för behandling av personuppgifter inom biobanksverksamheten. Enligt den gällande lagen krävs det provgivarens samtycke för att behandla personuppgifterna. Inom biobanksverksamheten har detta samtycke inneburit ett så kallat brett samtycke.  Nu föreslås det att lagen ska innehålla två separata skyddsåtgärder för att trygga provgivarens självbestämmanderätt. Den ena är samtycket till provtagningen och den andra är ett godkännande att behandla provet och personuppgifterna inom biobanksverksamheten.  

Registrerade ska också fortfarande ha de övriga rättigheter som anges i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. rätten att få tillgång till uppgifter och rätten att korrigera uppgifter och att göra invändningar mot behandlingen av uppgifter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Ändringarna gäller inte sådana prover som tagits innan lagändringarna träder i kraft.  

Ytterligare information:

Sini Tervo, regeringssekreterare, tfn 0295 163 529, [email protected]
 

Tillbaka till toppen