Hoppa till innehåll
Media

Priset Årets pappa gick till pappor som representerar ett tryggt och ansvarsfullt faderskap

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2022 9.54
Pressmeddelande
Jere Jokinen, Janne Peränkylä, Kai Rinkinen

Kai Rinkinen från Rovaniemi, Jere Jokinen från Kervo och Janne Pihanperä från Masku belönades i dag med priset Årets pappa. Priset delades ut av social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

De belönade papporna har på ett exemplariskt sätt banat väg för ett tryggt och ansvarsfullt fader-skap och ett jämställt familjeliv till exempel genom att ordna så att de har tid för sina barn. Pap-porna har hittat lösningar för att kunna vara ett stöd för barnen i svåra situationer och de har tänkt på vad som är bäst för barnen och lyft fram frågor som gäller faderskapet genom sitt livsverk eller genom att påverka i samhället.  

Minister Sarkkinen sade i sitt tal, att det inte finns någon rätt pappamall eller familjeform. Det finns inte heller något rätt sätt att vara förälder eller man. ”Varenda pappa kan vara fostrare och en rollmodell på sitt eget sätt. Varje familj är värdefull och förtjänar att få stöd och erkännande av samhället precis som den är.”

”Samhällets uppgift är att stödja och se till att alla som vill vara pappa har möjlighet att vara det. I augusti trädde familjeledighetsreformen i kraft. Den är en av valperiodens viktigaste reformer. Reformen är historisk, och ett stort steg framåt mot ett mer jämställt föräldraskap. Särskilt glad är jag över reformens positiva inverkan på pappornas ställning”, säger Sarkkinen. 

Familjeledighetsreformen är en stor satsning på barnfamiljerna. ”Genom att öka antalet inkomstre-laterade dagpenningsdagar strävar man bland annat efter att omsorgsansvaret ska fördelas jämnare mellan föräldrarna. Reformen uppmuntrar i synnerhet papporna att använda sina ledigheter mer än de gör nu.”  

”Det är en glädje att få belöna de här papporna. Alla tre uppfyller mer än väl våra kriterier för prismottagarna i år”, säger utvecklingschef Anna Kokko från Väestöliitto, ordförande i beredningsgruppen för priset 2022. ”Det kommer att bli fint att få följa med hur föräldraskapet utvecklas och blir mer jämställt under de kommande åren och hur familjeledighetsreformen stärker faderskapet ytterligare.”
 

Mottagarna av priset Årets pappa 2022

Kai Rinkinen bor i Rovaniemi och är pappa till en tonåring. Rinkinen skötte barnen hemma när de var små, och senare ansvarade han för skötseln av sitt barn som blev allvarligt sjuk. Efter skilsmässan ordnade föräldrarna boendet med tanke på barnens bästa - barnen bodde kvar i deras gemen-samma hem och föräldrarna turades om att bo där varannan vecka. Rinkinen deltar också aktivt i frivilligverksamhet. Han ger kamratstöd åt män som genomgår skilsmässa och talar för jämställd-heten både i sin frivilligverksamhet och i sitt arbete. Rinkinen har arbetat som uppsökande ung-domsarbetare med barn och unga som behöver särskilt stöd.  

Jere Jokinen bor i Kervo och är pappa till fyra barn. Två av barnen har flyttat hemifrån och de två andra barnen bor huvudsakligen hos sin mamma. Jokinen stöder barnen och deltar aktivt i deras vardag, och finns till också för sina vuxna barn. Efter skilsmässan ordnade föräldrarna barnens boende på ett flexibelt sätt för att beakta barnens behov och livssituation. Även om de yngsta barnen oftast bor hos mamman, finns Jokinen där för barnen i deras vardag. Jokinen har också länge deltagit aktivt i frivilligarbete. Han var med och grundade den MASI-verksamhet där man stöder pappors funktionsförmåga och välbefinnande, och är fortfarande en aktiv medlem. Jokinen deltar också frivilligt som kamratstöd åt män som genomgår en skilsmässokris.  

Janne Pihanperä från Masku har tre barn som alla snart är vuxna. Pihanperä har alltid deltagit aktivt i sina barns och deras kamraters dagliga liv. Genom sitt trygga och ansvarsfulla faderskap har han föregått med gott exempel. Han har aktivt stött både sina egna och andras barn i deras fri-tidsintressen bland annat genom att erbjuda sina egna lokaler för dagverksamhet, hobbies och läger.  

Priset Årets pappa

Priset Årets pappa delas ut till personer som genom sitt exempel och sitt handlande har främjat insikten om faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Genom priset vill man bidra till att det aktiva faderskapet ska få ett bättre fotfäste i samhället. Målet är att stärka faderskap-et, stödja möjligheterna att kombinera arbete och familj och främja barnets bästa och jämställdheten. 

Priset Årets pappa delades ut första gången år 2006. Efter detta års prisbelöning har sammanlagt 43 pappor belönats med priset.

Priset Årets pappa har beretts under ledning av Väestöliitto, som har samarbetat med social- och hälsovårdsministeriet och de landsomfattande barn- och familjeorganisationerna.

Ytterligare information

Anna Kokko, utvecklingschef, ordförande i beredningsgruppen för priset Årets pappa, tfn 050 342 0572, [email protected]

Intervjuförfrågningar 

Kai Rinkinen, tfn 040 5346347, [email protected]
Jere Jokinen, tfn 040 7013246, [email protected]
Janne Pihanperä, tfn 040 5107864, [email protected]

Fotografier

Lisätietoa verkossa

 

Tillbaka till toppen