Hoppa till innehåll
Media

Kommittén för social trygghet fortsatte bereda mellanrapporten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2022 10.47 | Publicerad på svenska 8.11.2022 kl. 12.43
Pressmeddelande
illustration

Vid mötet måndagen den 7 november 2022 behandlade kommittén för social trygghet utvecklingstrenderna inom socialskyddet i Europa och hur de inverkar på reformen av den sociala tryggheten samt det andra utkastet till mellanrapporten.

Utvecklingstrenderna inom socialskyddet i Europa

Mötet inleddes med en översikt av de senaste utvecklingstrenderna i Europeiska unionen och stärkandet av den sociala dimensionen på EU-nivå. Kommittén fick höra hur genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter framskrider och vilka de gemensamma målen inom EU är när det gäller sysselsättningen, utbildningen och arbetet för att minska fattigdom och utslagning. 

I den diskussion som förs på EU-nivå är det centralt att stödja det aktiva deltagandet. Syftet är att garantera att människan får det stöd och de resurser i samhället som hen behöver för att kunna delta aktivt i samhället och på arbetsmarknaden.   

Kommitténs medlemmar diskuterade hur Finland borde påverka utvecklingen av EU:s sociala dimension och hur stärkandet av den sociala dimensionen inverkar på reformen av den sociala tryggheten.

Beredningen av mellanrapporten fortsatte

Under mötet behandlade man också det andra utkastet till mellanrapporten. Man diskuterade de förslag som ska beredas för följande regering och kommitténs riktlinjer för den följande perioden. 

Vid diskussionen om kommitténs riktlinjer för följande period lyfte man fram frågan om målen för reformen av den sociala tryggheten och hur uppföljningen av dem kan mätas konkret till exempel genom att mäta hur mycket sysselsättningen ökar. Kommittén konstaterade också att reformen av den sociala tryggheten bör bidra till den offentliga ekonomins hållbarhet genom åtgärder som stärker befolkningens arbets- och funktionsförmåga. 

Kommittén för social trygghet håller sitt följande möte fredagen den 9 december 2022. Vid mötet behandlas det tredje utkastet till kommitténs mellanrapport och resultaten av hörandet av barn och unga.

Vid kommitténs möten bereds den mellanrapport som kommer att publiceras i mars 2023. Mellanrapporten ska innehålla principerna för reformen av den sociala tryggheten och förslag om hur systemet kan utvecklas, som nästa regering kan ta in i sitt regeringsprogram.

Mötesmaterial

Möteskallelse (på finska)
Bilaga 1  Mötesprotokoll: Kommitténs möte (på finska)
Bilaga 2 Diapresentation (på finska)
Bilaga 3 Utkastet till kapitlen 1 och 2 i mellanrapporten (på finska)
Bilaga 4 Utkastet till kapitel 4 i mellanrapporten (på finska)

Ytterligare information

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228, [email protected]
Essi Rentola, andra vice ordförande för kommittén för social trygghet, avdelningschef, tfn 0295 163 155, [email protected]
Liisa Siika-aho, direktör, tredje vice ordförande för kommittén, tfn 0295 163 085, [email protected]
Anne Työrinoja, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 615, [email protected]

Tillbaka till toppen