Hoppa till innehåll
Media

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2023 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.32
Pressmeddelande 260/2022

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för år 2023.

År 2023 utgör den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare 24,84 procent av lönen. I avgiften för 2023 ingår 0,44 procentenheter av den andra återbetalningsposten av den tillfälliga nedsättning av arbetsgivaravgiften som var i kraft 2020. Avgiften för 2023 och återbetalningsposten av nedsättningen är 0,01 procentenheter lägre än år 2022. 

Basprocentsatsen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och procentsatsen enligt lagen om pension för företagare är nästa år 24,10 procent, medan motsvarande höjda avgift för personer som fyllt 53–62 år är 25,60. Dessa procentsatser är desamma som 2022.

Nästa år är procentsatsen för arbetstagares pensionsförsäkringsavgift 7,15 procent, medan den förhöjda arbetspensionsförsäkringsavgiften för arbetstagare som fyllt 53–62 år är 8,65 procent. Dessa procentsatser är desamma som 2022.

Arbetsgivarens genomsnittliga avgift år 2023 är 17,4 procent. Nivån på arbetspensionsförsäkringsavgiften för 2020 sänktes undantagsvis i mitten av året på grund av coronapandemin. Arbetspensionsavgiften sänktes den 1 maj 2020 med 2,6 procentenheter, och detta gällde till utgången av 2020. Nedsättningen av avgiften gällde arbetsgivarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och påverkade inte arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift. Underskottet i avgiftsintäkterna till följd av nedsättningen av arbetspensionsavgiften ska amorteras genom höjningar av arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift 2022–2025 så, att effekten av den tillfälliga nedsättningen kan kompenseras till fullt belopp. I arbetsgivarens genomsnittliga avgift ingår år 2023 en höjning på 0,44 procentenheter som följer av återbetalningen av den tillfälliga nedsättningen. 

Mer information:

Minna Lehmuskero, övermatematiker, tfn 0295 163 342, [email protected]

Tillbaka till toppen