Hoppa till innehåll
Media

Livslängdskoefficienten fastställd för 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.42
Pressmeddelande 259/2022

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för 2023. Livslängdskoefficienten är 0,94419.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas 2023 eller därefter med 5,581 procent för personer som är födda 1961. 

Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas på grund av arbetsoförmåga och som börjar betalas 2023, med undantag av pensionsdelen för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas. 

Livslängdskoefficienten inverkar dessutom på de familjepensioner, partiella förtida ålderspensioner och arbetslivspensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas nästa år.

Avsikten med livslängdskoefficienten är att i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras anpassa pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensioner som börjar betalas. Om den genomsnittliga livslängden fortsätter att öka, minskar livslängdskoefficienten månadspensionerna.

Livslängdskoefficienten tillämpades för första gången 2010. Avsikten är att arbetstagare kompenserar livslängdskoefficientens minskande effekt på pensionen genom att fortsätta längre i arbetslivet. 

Mer information

Pirjo Moilanen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5163 183, [email protected]

Tillbaka till toppen