Hoppa till innehåll
Media

Antalet covid-19-fall är stort och belastar social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 13.06 | Publicerad på svenska 27.10.2022 kl. 14.39
Pressmeddelande 251/2022

Covid-19-viruset sprids nu snabbt i befolkningen, men risken för att insjukna allvarligt är mindre särskilt för de som är vaccinerade. På sjukhusen finns alltfler coronapatienter. En stor del söker sig till vården i huvudsak av något annat skäl än covid-19. I Finland cirkulerar många olika varianter av viruset, och det ännu oklart hur de inverkar på epidemiutvecklingen.   

Under oktober registrerades det i Finland cirka 12 000–13 000 smittfall per vecka. Antalet registrerade smittfall beskriver för närvarande inte den verkliga sjukdomsbördan eftersom de officiella laboratorietesterna görs enligt den gällande testningsstrategin och de regionala rekommendationerna.  

Mängden virus-RNA i Finlands avloppsvatten är nu på samma nivå som i början av 2022. Virusmängden i avloppsvattnet är stor på alla uppföljningsorter. Det betyder att stora mängder av viruset cirkulerar bland befolkningen. I verkligheten är antalet smittfall troligtvis många gånger större än antalet registrerade smittfall. 

Vaccinerna skyddar mot allvarliga symtom

Trots att viruset sprider sig har risken för att insjukna allvarligt på grund av covid-19 minskat särskilt för de som har ett bra vaccinationsskydd.   

Under de senaste veckorna har antalet coronapatienter ökat. I vissa områden har också antalet coronapatienter som tagits in på sjukhus av något annat skäl än covid-19 ökat. Vårdperioderna för de som tagits in på grund av covid-19 har blivit kortare.  

Antalet dödsfall som direkt eller indirekt beror på covid-19-smitta är fortfarande stort, men bland dödsfallen finns allt oftare också sådana fall där covid-19-smittan inte är den direkta eller bidragande orsaken.  

Omikronvariantens underlinje BA.5 har varit det vanligaste viruset i Finland sedan våren 2022. För närvarande cirkulerar det i Finland flera linjer som härstammar från varianten BA.5, till exempel BF.7 och BQ.1. Tillsvidare har de inte ökat mycket, och sjukdomsbilden liknar de tidigare omikronlinjernas. Om de sprids kan de dock i framtiden leda till att epidemin accelererar. 

Smittorisken och smittspridningen kan minskas genom att man skyddar sig själv och andra 

Under höstvintern ökar också de andra luftvägsinfektionerna. Både de vanliga förkylningarna och influensan förekommer vanligen mest i slutet och i början av året.  

För att skydda sig mot covid-19 gäller samma regler som för influensa och övriga luftvägsinfektioner: se till att du är vaccinerad, stanna hemma om du har symtom, tvätta händerna och hosta och nys i ärmen. Det effektiva munskyddet kan man använda för att skydda sig själv och sina närstående mot smitta. Smittorisken kan minskas också genom att hålla tillräckligt avstånd till andra människor och se till att ventilationen fungerar.  

Det rekommenderas att man ökar användningen av virusläkemedel för de riskgrupper som löper en särskilt stor risk att insjukna allvarligt i covid-19. De som hör till en riskgrupp borde gå och testa sig och få en bedömning av behovet av virusläkemedel även när de har lindriga symtom som kan tyda på covid-19. Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ger exaktare anvisningar om hur man kan få en bedömning av vårdbehovet.   

Social- och hälsovårdsministeriet följer epidemiläget i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd. Beredskapen upprätthålls både nationellt och internationellt för de eventuella nya epidemivågor som virusvarianterna kan orsaka i framtiden. 

Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin.  

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Otto Helve, direktör, Institutet för hälsa och välfärd [email protected]

Tillbaka till toppen