Pressmeddelanden

Influensa A(H1N1)-virusets smittförmåga ännu oklar

SHM
Pressmeddelande 4.5.2009 12.05

Inga nya misstänkta fall av influensa i Finland

SHM
Pressmeddelande 2.5.2009 9.37

Mexikoresenärs luftvägsinfektion undersöks

SHM
Pressmeddelande 29.4.2009 12.07

Etene börjar behandla etiska frågor inom socialvården

SHM
Pressmeddelande 29.4.2009 11.32

WHO effektiverade förebyggandet av svininfluensa

SHM
Pressmeddelande 28.4.2009 12.12

Svininfluensan har spritt sig till Europa

SHM
Pressmeddelande 27.4.2009 12.18

Systemet med partiell sjukdagpenning revideras

SHM
Pressmeddelande 23.4.2009 11.09

Ny lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottare

SHM
Pressmeddelande 23.4.2009 11.03

Permitterade ska omfattas av omställningsskyddet

SHM
Pressmeddelande 2.4.2009 11.12