Hoppa till innehåll
Media

MDPV definieras snabbt som narkotiskt medel

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2010 11.26
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att det kemiska ämnen känt under namnet MDPV snabbt ska klassas som narkotiskt medel, varvid produktionen av det, importen till Finland, handel, innehav och användning skulle förbjudas.  MDPV ( metyleenidioksipyrovaleron) är en drog, som till sitt utseende och sin verkan påminner om amfetamin. Regeringen beslöt om innehållet i lagförslaget torsdagen den 10 juni. Republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredagen.

Användningen av MDPV har ökat snabbt och då den används är faran för överdos stor. För närvarande klassas MDPV som otillåtet läkemedel. Enligt läkemedelslagen är användningen och innehavet av ett otillåtet läkemedel inte straffbart, och straffen för tillverkning, import och försäljning av ämnet är milda. 

Enligt nuvarande lagstiftning sker klassificeringen av ett narkotiskt medel genom internationellt samarbete antingen inom FN eller EU. Den långa tid som går åt till beslutsfattande på internationell nivå orsakar i varje fall betydande hälsorisker och problem i övervakningen. Med anledning av detta har medlemsländerna själva snabbare börjat klassificera nya ämnen som narkotiska medel.

Definitionen av MDPV som ett narkotiskt medel skulle ge polisen och tullen bättre medel än nu att övervaka och undersöka införsel, försäljning och användning av MDPV i Finland. Att användningen och innehavet av MDPV skulle bli straffbart skulle fördröja eller till och med hindra att ämnet spred sig till nya användarkretsar, speciellt bland ungdomar.

Riksdagen har förberett sig på att behandla lagförslaget ännu under pågående vårsession. Lagen planeras träda i kraft möjligast snabbt.

En större reform av narkotikalagen till riksdagen i höst

Det kommer kontinuerligt in nya kemiska ämnen på marknaden i Finland, som till sin verkning och hälsorisk motsvarar narkotiska medel. Tästä syystä sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan myös laajempaa huumausainelain uudistamista. Tarkoitus on, että Suomi voisi jatkossa kansallisella päätöksellä luokitella nopeasti huumausaineiksi uusia markkinoille tulevia kemiallisia aineita eli niin sanottuja designhuumeita. Tämä erillinen lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä.

Ytterligare uppgifter

regeringsråd Ismo Tuominen, SHM, p. 09 160 73787, [email protected]



På vår webbplats

Narkotikapolitiken förebygger användning och handel

Förbud mot designdroger snabbare (Pressmeddelande 20.5.2010) 

Tillbaka till toppen