Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ersättningen för medling i brotts- och tvisteärenden ändras

Social- och hälsovårdsministeriet
10.6.2010 11.27
Pressmeddelande -

Lagen om medling vid brott och i vissa tvister föreslås ändras. Grunderna för kostnader som betalas tjänsteleverantörerna för medlingstjänster förnyas. Samtidigt stadgas om ersättning som ska betalas till medlaren.

Regeringen beslöt om innehållet i lagförslaget torsdagen den 10 juni. Republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredagen.

Enligt förslaget skulle den ersättning som i förskott har fördelats mellan leverantörerna av medlingstjänster i fortsättningen fördelas utifrån faktiska kostnader. Den del av ersättningen som inte har använts ska återbetalas till regionförvaltningsverket och fördelas på nytt mellan tjänsteleverantörer inom verkets eget verksamhetsområde. Dessutom kan social- och hälsovårdsministeriet ändra på beslutet om anslagsfördelning och överföra anslag mellan regionförvaltningsverkens verksamhetsområden enligt behov. 

I stadsbudgeten reserveras anslag för ordnande av nationell medlingsverksamhet. Summan delas mellan regionförvaltningsverken på basen av invånarantal, areal och brottslighet. Anslagen skulle i fortsättningen fördelas regionalt på så sätt att invånarantalets viktkoefficient skulle vara 50 procent, arealen 20 och brottsligheten 30 procent.

I lagen stadgas också om den kostnadsersättning som ska betalas medlare. Medlarna skulle få en grundersättning för kostnader som medlingen föranlett. Det skulle också vara möjligt attkomplettera grundersättningen enligt prövning.

Lagen planeras träda i kraft 1 januari 2011.

Ytterligare information:


Regeringsråd Ismo Tuominen, tfn 160 73787, [email protected]
Överinspektör Reetta Siukola, tfn 160 73231, [email protected]


 
Tillbaka till toppen