Hoppa till innehåll
Media

Valtiosihteerit Kuuskoski ja Rantahalvari: Lisää sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa Pohjoismaiden kesken

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 21.6.2010 14.10
Tiedote -

Pohjoismainen yhteistyö

Valtiosihteeri Eeva Kuuskoski ja valtiosihteeri Vesa Rantahalvari osallistuvat maanantaina ja tiistaina 21.-22.6 pohjoismaiseen sosiaali- ja terveysministerikokoukseen Tanskassa. Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa, Tanska, pitää kaksipäiväinen kokouksen Aalborgissa, johon osallistuu ministereitä ja ministeriöiden johtoa kaikista Pohjoismaista.

Ministerit ja valtiosihteerit keskustelevat mm. terveydenhuollon rakenteista, perhepolitiikasta ja psyykkisestä terveydestä sekä antavat näkemyksensä potilasturvallisuudesta, jota Pohjoismaat haluavat yhteisesti kohentaa.

"On hyvä, että Pohjoismaat voivat yhteisillä työmarkkinoilla helpottaa ammattihenkilöiden liikkuvuutta ja sillä tavalla taata lääkäreiden saannin tasavertaisesti kaikissa Pohjoismaissa, totesi valtiosihteeri Vesa Rantahalvari.

"Suomi haluaa edistää potilasturvallisuutta niin pohjoismaisella kuin muullakin kansainvälisellä yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla, ,ja näin ministerikokouksessa päätettiin tehdä". Rantahalvari viittasi mm. Ruotsissa juuri paljastuneeseen tapaukseen, jossa Norjassa vakavista hoitovirheistä tuomittu tanskalainen kirurgi sai työluvan Ruotsissa.

"Suomi on uudistamassa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä. Suomen kannalta olisi keskeistäpäästä vertailemaan laajasti ja moniulotteisesti Pohjoismaiden terveydenhuollon järjestelmiä sekä etsiä niistä mahdollisuuksia oman järjestelmän kehittämiseen ja oppimisen kautta löytämään ongelmakohdat, painotti valtiosihteeri Rantahalvari.

"Tavoite on muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja vanhenevan väestön tuomiin haasteisiin vastaaminen". Valtiosihteeri Rantahalvarin mukaan pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä ja pandemioiden hoidossa on myös erittäin tärkeää vaihtaa kokemuksia Pohjoismaiden kesken.

Valtiosihteeri Eeva Kuuskoski osallistui ministerikokouksen perhepolitiikan teemakeskusteluun, jossa keskusteltiin mm. perheiden syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvistä toimista. Kuuskoski kertoi, että lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvän teeman toivotaan jatkuvan Suomen pohjoismaisella puheenjohtajuuskaudella 2011. Teemakeskustelussa nostettiin vapaaehtoisjärjestöjen osallisuuden vahvistaminen lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä sosiaali- ja terveyshuollon moniammatillisen yhteistyön varmistaminen yhteisiksi pohjoismaisiksi haasteiksi.

"Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelma (Kaste), jossa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on keskeinen painopiste, ja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma on todistanut, että sektorirajojen ylittävää, eri hallinnonalojen välistä ja myös kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä tarvitaan kun lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia vahvistetaan ja palveluja uudistetaan", painotti Kuuskoski.

"Lapsia ja nuoria on tuettava ensisijaisesti heidän luonnollisissa ympäristöissään ja neuvoloiden ja perhekeskusten toimintaa on tuettava", hän jatkoi. "Hyvinvointia ja terveyttä edistetään parhaiten vahvistamalla osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tässä ollaan Suomessa onnistuttu hyvin". 

Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerien mukaan työelämän sosiaaliturvaan ja sosiaalialaan liittyviä rajaesteitä tulee poistaa. Pohjoismaiden ministerit haluavat myös jatkaa Suomen aloitteena pohjoismaiseen yhteistyöhön mukaan otettua työtä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja lasten- ja nuorisopsykiatrisen palvelujen saannin lisäämiseksi.

Valtiosihteeri Eeva Kuuskoski esitteli Aalborgissa Suomen ensi vuoden puheenjohtajuuskauden sosiaali- ja terveysministerikokouksen alustavan ohjelman. Pohjoismainen sosiaali- ja terveysministerikokous 2011 pidetään Vaasassa.

Lisätietoja antavat

Valtiosihteeri Eeva Kuuskoski
Valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Valtiosihteereiden kommenttipyynnöt,
Ylitarkastaja Maria Waltari: +358 50 364 7815
Tiedottaja Anna Påfs +358 50 381 3479Muualla palvelussamme Muualla verkossa

Virallinen pohjoismainen yhteistyö

Tillbaka till toppen