Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta etenee kunnissa vauhdilla

Social- och hälsovårdsministeriet
17.6.2010 8.40
Tiedote -

Kuntien välinen yhteistoiminta on varmistanut ympäristöterveydenhuollon tehokkaan toimeenpanon kunnissa. Lain mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella tulee olla käytettävissä vähintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit, joilla järjestetään ympäristöterveydenhuollon palvelut. Jo nyt vähimmäisvaatimukset täyttyvät monissa yksiköissä.

Ympäristöterveydenhuolto suojelee ihmisiä ja eläimiä elinympäristössä vaikuttavilta haitallisilta tekijöiltä. Ympäristöterveydenhuollon tärkeimpiä lakeja ovat terveydensuojelu- ja elintarvikelaki, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettu laki sekä eläinlääkintähuolto-, kemikaali- ja tupakkalaki. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista tuli voimaan kesällä 2009. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisen vähimmäisvaatimukset on määritelty laissa.

Yhteistoiminnan hyötyihin on tartuttu

Maassamme on tällä hetkellä 126 ympäristöterveydenhuollon yksikköä, joista 50 yhteistoiminta-aluetta tai yksittäistä kuntaa täyttää 10 henkilötyövuoden vähimmäisvaatimuksen. Kuntien ilmoitusten mukaan vuoden 2013 alkuun mennessä minimivaatimukset täyttäviä kuntia tai yhteistoiminta-alueita on Suomessa noin 80.

Kunnat ovat lähteneet yhteistoimintaan pääsääntöisesti vapaaehtoisesti, mutta joillakin alueilla tarvitaan ympäristöterveydenhuollosta vastaavien ministeriöiden ja aluehallintovirastojen konsultaatiota. Arviolta vain 30 yksittäisen kunnan ympäristöterveydenhuollon yksikön tulee enää liittyä johonkin toimivaan yhteistoiminta-alueeseen tai kuntaan.

Kunnan, joka ei kykene suoriutumaan ympäristöterveydenhuollon tehtävistä yksin, on kuuluttava yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueella tarkoitetaan kahden tai useamman kunnan muodostamaa aluetta. Riittävän suuri yksikkö pystyy toteuttamaan ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät tehtävät laadukkaasti ja tehokkaasti.

Yhteistoiminta perustuu valtioneuvoston vuosina 2003 ja 2007 hyväksymiin periaatepäätöksiin elintarvikevalvonnan kehittämisestä. Kuntien välistä yhteistyötä on kehitetty pitkäjänteisesti jo 1970-luvulta lähtien. Moderni lähtölaukaus kuntien väliseen yhteistyöhön oli Oulun läänissä vuosina 1998 - 1999 toteutettu Ympäristöterveysvalvonnan kehittämisprojekti YTERVA. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostumista on edistetty ja tuettu taloudellisesti ja hallinnollisesti. Myös kuntien viranomaisten, johdon ja luottamushenkilöiden koulutukseen on satsattu. Ministeriöiden (STM, MMM ja TEM) sekä Suomen Kuntaliiton välinen yhteistyö on toiminut saumattomasti yhteistoiminta-alueiden muodostamisen tukemisessa.

Lisätietoja

Johtaja Jari Keinänen, STM, p. 09 160 74127, [email protected]
Elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, MMM, p. 09 160 52211, [email protected]
Kaupallinen neuvos Tomi Lounema, TEM, p. 010 606 2697, [email protected]Muualla palvelussamme

Ympäristöterveys

Tillbaka till toppen