Hoppa till innehåll
Media

Tapaturmavakuutusmaksujen määräytymisperusteet uudistuvat

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 23.6.2010 11.43
Tiedote -

Vakuutusyhtiöiden on määriteltävä työtapaturmavakuutusten maksut siten, että ne ovat kohtuullisessa suhteessa tapaturma- ja ammattitautiriskiin sekä odotettavissa oleviin korvauskustannuksiin.

Määräytymisperusteita on sovellettava yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiin. Maksuja määriteltäessä on varmistettava, että vakuutettujen edut turvataan. 

Vakuutusmaksuissa on otettava huomioon työnantajan ennaltaehkäisevät työturvallisuustoimet. Tällä hetkellä tämä velvoite koskee vain suuria yrityksiä. Muutoksella pyritään kannustamaan myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä nykyistä tuloksellisempaan työtapaturmia ehkäisevään työhön.  

Tapaturmavakuutusmaksuja koskevaa yksityiskohtaista sääntelyä vähentämällä pyritään edistämään tapaturmavakuutusyhtiöiden välistä kilpailua. Näin on mahdollista kehittää nykyistä joustavammin erilaisten yritysten tarpeisiin sopivia vakuutusmaksujärjestelmiä. Samalla laajennetaan vakuutusyhtiöiden oikeutta saada vakuutustarjouksen tekemiseen tarvittavat työnantajan palkka- ja tapaturmavahinkotiedot.

Suurvahingoista aiheutuvat 75 miljoonaa euroa ylittävät korvauskustannukset siirretään kaikkien tapaturmavakuutusyhtiöiden yhteisesti rahoitettavaksi. 

Hallitus esitti lain vahvistamista keskiviikkona 23. kesäkuuta, tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki torstaina. Laki tulee voimaan 1.1.2012. Suurvahingon rahoittamista koskeva muutos tulee kuitenkin voimaan jo 1.1.2011.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Tiina Muinonen, puh. 09 160 74412, [email protected]Tillbaka till toppen