Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Större frihet att välja hemkommun

Social- och hälsovårdsministeriet
17.6.2010 10.31
Pressmeddelande -

Det föreslås att personer i anstaltsvård och personer som behöver boendetjänster och familjevård ska få större frihet att välja sin hemkommun. De föreslagna ändringarna i lagen om hemkommun och socialvårdslagen förbättrar speciellt äldre och funktionshindrade personers möjligheter att välja hemkommun.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget i fråga torsdagen den 17 juni. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen tisdagen den 24 juni.

Enligt förslaget kan en person som behöver långvarig institutionsvård, boendetjänster eller familjevård till sin nya hemkommun välja den kommun inom vars område personen bor i verksamhetsenhet eller bostad. Den så kallade institutionsbegränsningen i lagen om hemkommun hindrar inte längre valet av hemkommun. Förutsättningen är att vården eller boendet varar eller har varat över ett år.

Det föreslås också att en person själv ska kunna söka sig från sin nuvarande hemkommun till en annan kommun som en kommuninvånare som omfattas av servicen i kommunen. En person kan be att hans eller hennes vårdbehov utvärderas och service ordnas i en annan kommun än hemkommunen.

Äldre personer, personer med funktionshinder och personer i mentalvårdsrehabilitering och missbrukarvård kan ha olika behov av att byta hemkommun. Också vårdens och omsorgens omfattning varierar. Speciellt äldre och funktionshindrade personer anser det viktigt att fritt kunna väljasin hemkommun. Lagändringen möjliggör till exempel att de kan bo nära sina anhöriga och närstående.

Förslaget medför kostnadsfördelning mellan kommuner. Enligt förslaget överförs ansvaret att ordna service till den nya kommunen från och med flyttningsdagen, medan ansvaret för kostnaderna för personens vård och omsorg förblir hos den tidigare hemkommunen.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft från början av 2011.

Ytterligare information:

Regeringsråd Anne Kumpula, tfn (09) 160 74113, [email protected]

 Tillbaka till toppen