Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Työryhmä: Lasten ja nuorten alkoholin käyttöä vähennettävä

Social- och hälsovårdsministeriet
3.6.2010 10.33
Tiedote -

Alkoholimainonnan rajoituksia selvittänyt työryhmä katsoo, että on erityisen tärkeätä ehkäistä lasten ja nuorten alkoholin käyttöä ja myöhentää alkoholin käytön aloitusikää. Työryhmän mukaan vuonna 2008 voimaan tulleita alkoholimainonnanrajoituksia noudatetaan kattavasti. Työryhmän enemmistö ei näe, että alkoholin mielikuvamainontaan olisi syytä tehdä lainsäädäntömuutoksia.

Uudet säännökset vähentäneet altistusta alkoholimainontaan

Työryhmän mukaan alkoholimainonnan uusia rajoituksia noudatetaan kattavasti. Vuonna 2008 voimaan tulleet rajoitukset ovat jossain määrin vähentäneet lasten ja nuorten altistumista alkoholimainonnalle.

Työryhmän mukaan niin sanotun mielikuvamainonnan kieltäminen kansallisella päätöksellä eli siirtyminen alkoholin tuotetietomainontaan ei välttämättä vähentäisi alkoholin mainontaa eikä lasten ja nuorten altistumista alkoholin mainonnalle. Lisärajoitukset voisivat siirtää alkoholin mainontaa enenevästi sääntelemättömiin ympäristöihin, kuten internetiin. Työryhmän enemmistön mukaan alkoholin mielikuvamainontaan ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista tehdä lainsäädäntömuutoksia.

Tarvitaan useita keinoja lasten ja nuorten alkoholin käytön vähentämiseksi

Työryhmä katsoo, että lasten ja nuorten alkoholin käytön vähentämiseen ja käytön aloittamisiän myöhentämiseen tulee ja voidaan vaikuttaa erilaisin toisiaan tukevin keinoin. Ratkaisujen tulee olla tutkimustietoon perustuvia, vaikuttaviksi todettuja menetelmiä ja hyviä käytäntöjä.

Työryhmä esittää, että alkoholituotteiden valmistajien, myyjien ja mainostajien yhteiskuntavastuuseen tulee kuulua alkoholihaittojen vähentäminen, lasten ja nuorten alkoholin käytön vähentäminen sekä alkoholin käytön aloittamisiän myöhentäminen. Työryhmä esittää lisäksi, että alkoholilaissa säädetyn alaikäisten alkoholijuomien hallussapitokiellon valvontaa tehostetaan ja nuorten alkoholinkäyttöön puuttumista julkisilla paikoilla tiukennetaan.

Vanhempien ja muiden aikuisten vastuu lasten ja nuorten alkoholin käytössä korostuu. Aikuisella - vanhempana, päättäjänä ja kasvattajana - on suuri vaikutus lasten ja nuorten alkoholin käyttöön. Vastuullinen vanhemmuus ja viisas päätöksenteko suojelevat lapsia parhaiten alkoholin aiheuttamilta ongelmilta.

Työryhmän tekemä muistio lähtee lausuntokierrokselle, jonka jälkeen päätetään jatkotoimista. Työryhmä ei ole ollut johtopäätöksissään yksimielinen.

Sosiaali- ja terveysministeriön syyskuussa 2009 asettaman työryhmän tehtävänä oli selvittää 1.1.2008 voimaan tulleiden alkoholimainontarajoitusten vaikutukset, arvioida mielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarpeellisuutta ja koota tutkimusnäyttöä alkoholimainonnan vaikutuksesta nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Työryhmän toimikausi oli 1.9.2009 - 31.5.2010.

Alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän muistio on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla 4. kesäkuuta.

Lisätietoja

Työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari, p. (09) 160 73165, [email protected]


 Liitteet

Alkoholimainonnan rajoituksia selvittävän työryhmän muistio (pdf, 699 kB)


Tillbaka till toppen