Hoppa till innehåll
Media

Laivaväelle pakolliset lääkärintarkastukset

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 23.6.2010 11.44
Tiedote -

Laivaväkeen kuuluville henkilöille ehdotetaan lääkärintarkastuksia.  Lääkärintarkastukset varmistaisivat henkilön terveydentilan soveltuvuuden aluksella työskentelyyn. Hallitus päätti keskiviikkona 23. kesäkuuta asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle torstaina.

Uuden lain tarkoituksena on parantaa merenkulun turvallisuutta.  Laki sovellettaisiin suomalaisilla aluksilla työskentelevään laivaväkeen. Esityksen mukaan alusoloissa työskenteleviltä itsenäisiltä yrittäjiltä, harjoittelijoilta ja työssäoppijoilta edellytettäisiin laivaväen lääkärintodistusta. Lääkärintodistusta ei kuitenkaan edellytettäisi henkilöltä, joka tekee työtä vain aluksen ollessa satamassa tai tarkastus-, huolto- tai muuta näihin rinnastettavaa työtä tekevältä tai esiintyvältä taiteilijalta, joka työskentelee laivalla tilapäisesti. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät myös tietyt alustyypit, joilla ei pääasiallisesti kuljeteta matkustajia eikä rahtia.

Lääkärintodistus tulisi jatkossa olla kaikilla aluksen työ-, virka tai sopimussuhteisilla työntekijöillä. Aluksen laivaisännällä olisi velvollisuus varmistaa, että aluksella työskentelevillä olisi voimassa oleva laivaväen lääkärintodistus tai poikkeuslupa aluksella työskentelyyn. Myös aluksella työskentelevältä laivanisännältä edellytettäisiin laivaväen lääkärintodistusta.

Laki selkiyttäisi nykyistä lainsäädäntöä ja siirtäisilaivaväen lääkärintarkastuksia koskevat asetustasoiset säännökset lain tasolle. Esitystä on valmisteltu kolmikantaisesti merimiesasiain neuvottelukunnassa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2011.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 09 160 73860

]

Tillbaka till toppen