Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdens regionala försök påskyndar totalreformen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2010 10.37
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet påskyndar totalreformen av social- och hälsovården med att starta regionala försök. Dessutom tillsätter ministeriet en arbetsgrupp för att bereda framtida strukturer för social- och hälsovården och för att stöda kommunerna i reformen som uppfyller målet med regionförsöken.

I social- och hälsovårdens regionala försök utreds hur man ännu kan förbättra kvalitén på den service klienterna får och hur man kan utveckla social- och hälsovårdsservicesystemet. Utgångspunkten är ett social- och hälsovårdsområde som en helhet bestående av en kommun eller en samkommun vilket svarar för bastjänster inom social- och hälsovården samt för en del av tjänsterna på specialiserad nivå.

Hållbara strukturer måste åstadkommas inom social- och hälsovården

Omsorgsminister Paula Risikko väntar med iver på resultaten av de regionala försöken. "Nu då hälso- och sjukvårdslagen som täckande förnyar verksamheten och innehållet i hälso- och sjukvården har avgetts, kan man koncentrera sig på förnyandet av strukturerna."

"Till en början kontrollerar man läget med kommunerna, hur man ska framskrida, då man redan i vissa kommuner håller på att förnya strukturerna för social- och hälsovården. Efter en situationsbedömning tar man tag i lagstiftningen, m.a.o. vad som bör stödas i lagstiftningen eller vad som på annat sätt bör ges området", tillägger ministerRisikko.

I social- och hälsovårdens regionala försök utreder man i dialog med kommunerna lagstiftningsbehov som totalreformen av servicesystemet kräver. I vissa kommuner och områden har man redan integrerat social- och hälsovårdens verksamhet samt primärvården och specialsjukvården. I de regionala försöken stöds också dessa strukturförändringar som den nuvarande lagstiftningen möjliggör. 

Kommunerna kan ansöka om deltagande i social- och hälsovårdens regionförsök genom att göra upp en plan för hur målen med regionförsöken ska uppnås. 

Arbetsgrupp bereder reformen som gäller ordnandet

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en arbetsgrupp som ska bereda riktlinjer för ordnande, utveckling och övervakning av social- och hälsovården. En central del av arbetsgruppens arbete är också att leda social- och hälsovårdens regionala försök.

Ytterligare uppgifter

Programchef Juha Teperi, tfn 09 160 72414
Socialråd Martti Lähteinen, tfn 09 160 74351
Medicinalråd Jukka Mattila, tfn 09 160 74194

Detta är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades den 23.6.2010.

Paula Risikko
Tillbaka till toppen