Hoppa till innehåll
Media

Servicsställen för apotek och näthandel förbättrar tillgängligheten till medici

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2010 11.28
Pressmeddelande -

Nuvarande medicinskåp föreslås ändras till serviceställen för apotek från vilka man också kunde förmedla receptmediciner. Samtidigt skulle man förnya de praktiska tillvägagångssätten för läkemedelsrådgivning och ta in bestämmelser om apotekens webbtjänstverksamhet. Regeringen beslöt om innehållet i hälso- och sjukvårdslagen torsdagen den 10 juni. Republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredagen.

Syftet med ändringen är att förbättra läkemedelsförsörjningens fungerande i mer avsides trakter och glesbygden. En apotekare kan grunda ett serviceställe för apotek med lov från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsbranschen. Serviceställenas antal skulle inte vara begränsat.

Också kommunernas roll när det gäller uppföljningen och utvärderingen av tillgången på apotekstjänsterna inom kommunen kommer att stärkas. Kommunen ska via Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsbranschen kunna ta initiativ om inrättande av apotek, filialapotek eller serviceställe för apotek.

Lagen planeras träda i kraft den 1 augusti 2010.

Ytterligare information

Jurist Kirsi Ruuhonen, tfn 09 160 74131
Konsultativ tjänsteman Ulla Närhi, tfn 09 160 74146På vår webbplats

Apoteken

Tillbaka till toppen