Pressmeddelanden

SHM utlovar stöd för krisarbetet i Jokela

SHM
Pressmeddelande 8.11.2007 14.37

Folkpensionsanstaltens förvaltning förnyas

SHM
Pressmeddelande 25.10.2007 11.10

De brådskande åtgärderna inom hälsovården riskeras

SHM
Pressmeddelande 24.10.2007 11.52

Beslut om utkomststöd inom sju vardagar

SHM
Pressmeddelande 11.10.2007 11.40

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2009

SHM
Pressmeddelande 11.10.2007 11.02

Servicesedeln i bruk också inom hemsjukvården

SHM
Pressmeddelande 11.10.2007 11.00

Minister Wallin: Kvinnorna till toppen

SHM
Pressmeddelande 11.10.2007 7.00