Pressmeddelanden

Arbetsgivares folkpensionsavgift slopas

SHM
Pressmeddelande 19.11.2009 11.34

Arbetspensionspremierna för år 2010 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 19.11.2009 11.28

Tre nya dödsfall på grund av svininfluensan i Finland

SHM
Pressmeddelande 9.11.2009 15.23