Pressmeddelanden

Pensionslagstiftningen justeras
SHM
Pressmeddelande 30.9.2004 11.35
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa
SHM
Pressmeddelande 30.9.2004 11.34
Övervikt bland unga en folkhälsorisk i framtiden
SHM
Pressmeddelande 28.9.2004 6.30
Nordiskt jämställdhetsministermöte på Island
SHM
Pressmeddelande 21.9.2004 7.00
Den högspecialierad sjukvården centraliseras
SHM
Pressmeddelande 16.9.2004 11.20
Från och med mars skall vård fås inom utsatt tid
SHM
Pressmeddelande 16.9.2004 11.10
Folkpensionen höjs med 7 euro
SHM
Pressmeddelande 16.9.2004 11.00
Kompletterande utbildning för socialvårdspersonalen
SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.15
Stödet för hemvård och privat vård av barn stiger
SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.05
Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag
SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.03
Lagproposition om en barnombudsmannatjänst
SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.00
Rätten till veteranrehablitering utökas
SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.00
Läkare skyldiga att anmäla om nedsatt körförmåga
SHM
Pressmeddelande 26.8.2004 10.05
Hälsocentralrundan avslutad
SHM
Pressmeddelande 25.8.2004 9.04
Telefonrådgivningen inom primärvården
SHM
Pressmeddelande 25.8.2004 8.43