Pressmeddelanden

Den nordiska konventionen om social trygghet förnyas

SHM
Pressmeddelande 12.6.2012 9.30

Ersättningstaxorna för sjuktransport höjs

SHM
Pressmeddelande 31.5.2012 10.50

Könet ska inte påverka försäkringens pris

SHM
Pressmeddelande 31.5.2012 10.49

SHM:s telefonnummer har ändrats från och med 29.5.2012

SHM
Pressmeddelande 29.5.2012 10.30