Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Muutoksia osa-aikaeläkkeeseen ja ensisijaisten etuuksien vähentämiseen työeläkkeestä

Social- och hälsovårdsministeriet
13.10.2011 11.09
Tiedote -

hallitussihteeri Maritta Hirvi, p.09 160 74338, [email protected]

Yksityisten alojen työeläkelakeihin ehdotetaan muutoksia. Osa-aikaeläkeläisen ansiotuloissa tapahtunut pysyvä muutos johtaisi jatkossa eläkkeen määrän tarkistamiseen vasta, kun tulot muuttuvat vähintään 15 prosenttia. Tällä hetkellä osa-aikaeläke tarkistetaan, jos tulot ovat kasvaneet tai vähentyneet noin 10 prosenttia.

Nykyinen noin kymmenen prosentin raja on osoittautunut liian pieneksi, koska osa-aikatyön ansiot vaihtelevat usein ja osa-aikaeläkkeiden tarkistuksia joudutaan tekemään paljon. Useimmiten osa-aikatyön ansioiden muutos on alle 15 prosenttia, joten tarkistusrajan nostaminen vähentäisi eläkelaitosten työmäärää ja toisaalta parantaisi hieman osa-aikaeläkkeensaajien eläketurvaa.

Työeläkkeen määrää vähentävien niin sanottujen ensisijaisten etuuksien vaikutusta työeläkkeeseen lievennettäisiin. Ensisijaisia etuuksia ovat esimerkiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain ja sotilastapaturmalain mukaiset eläkkeet. Jatkossa ensisijaisen etuuden rinnalla tapahtuvan työskentelyn perusteella karttunut työeläke ei vähenisi ensisijaisen etuuden vuoksi. Lisäksi ensisijaista etuutta ei vähennettäisi työeläkkeestä lainkaan, jos etuuden perustana oleva vahinko on sattunut ennen vuotta 2004. Yksittäisen henkilön työeläke saattaisi muutoksen johdosta nousta huomattavasti.

Väärin perustein maksettu työkyvyttömyyseläke voitaisiin jatkossa lakkauttaa, tarkistaa tai keskeyttää takautuvasti nykyisen yhden vuoden sijasta kahden vuoden ajalta. Muutos mahdollistaisi myös aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperinnän samalta ajalta. Nykyisin aiheettomasti maksettu työkyvyttömyyseläke voidaan periä takaisin vain vuoden ajalta, vaikka eläkettä olisi maksettu aiheettomasti eläkkeensaajan oman vilpillisen menettelyn johdosta.

Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä torstaina 13. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina. Lait tulisivat voimaan 1. tammikuuta 2012.

Ensisijaisten etuuksien vähentämistä koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 1. tammikuuta 2013. Ensisijaisten etuuksien vähentämistä koskevia lievempiä säännöksiä sovellettaisiin myös vuosien 2007-2012 aikana työeläkkeelle jääneiden henkilöiden eläkkeisiin vuoden 2013 alusta, jos henkilö erikseen hakee uusien säännösten soveltamista eläkelaitokselta viimeistään 30.6.2013. Tämän jälkeen saapuneiden hakemusten perusteella lievempiä säännöksiä sovellettaisiin hakemuksen saapumista seuraavan kuukauden alusta.

Lisätietoja

Muualla palvelussamme

Työeläke

Tillbaka till toppen