Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fimean päätoimipaikkana pysyy Kuopio ja lääkeosaaminen varmistetaan - tavoittee

Social- och hälsovårdsministeriet
11.10.2011 10.20
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) johtoryhmä ja henkilöstön edustajat ovat tänään keskustelleet Kuopiossa Fimean tulevaisuudesta. Keskustelun pohjana olivat Fimean tekemät ehdotukset toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta alueellistamisen edetessä.

Vuonna 2009 tehtiin päätös Fimean sijoittamisesta sekä toimintojen siirtämisestä Kuopioon kolmessa vaiheessa elokuuhun 2014 mennessä. Koska tavoitteiden toteuttaminen tässä aikataulussa on koettu vaikeaksi, tapaamisessa sovittiin, että alueellistamissuunnitelmaa muokataan nyt luomalla uusi aikataulu ja monipuolistamalla työnteon keino- ja paikkavalikoimaa.

Tarkoituksena on varmistaa lääkkeiden myyntilupaprosessien toimivuus ja lääkehuollon turvallisuus sekä huolehtia siitä, ettei henkilöstön asiantuntemusta ja kokemusta menetetä. Tavoitteena on, että irtisanomiset vältetään. Irtisanomisuhan alla olevia kokeneita asiantuntijoita on tällä hetkellä 82.

Fimean päätoimipaikkana pysyy Kuopio, ja kaikki avoimeksi tulevat virat siirretään ja uudet virat perustetaan Kuopioon. Lisäksi vapaaehtoista siirtymistä tuetaan monin tavoin. Tällä hetkellä Kuopiossa on 44 henkilöä, ja joidenkin toimintojen osalta ollaan jo edellä aikaisemmin laadittua siirtosuunnitelmaa.

Fimealla olisi tarvittaessa työskentelytiloja henkilöstölleen Fimean toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Lontoossa sijaitsee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA), joka on Fimean tärkeä yhteistyökumppani. Eri kaupungeissa sijaitsevien työskentelytilojen avulla turvattaisiin asiantuntijoiden saatavuus ja helpotettaisiin asiakaspalvelua ja sidosryhmäyhteistyötä.

Vuoden 2018 loppuun mennessä Fimean kaikki virat on siirretty Kuopioon, ja Kuopion toimipaikka on henkilömäärältään selvästi muita suurempi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä jatketaan tiistaina 11. lokakuuta neuvottelussa käsiteltyjen asioiden konkretisointia yhteistyössä Fimean, Kuopion kaupungin, Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon maakuntaliiton edustajien kanssa. Ministeri Risikon johdolla tapahtuvassa jatkotyössä otetaan huomioon myös lääkkeiden valvontalaboratorioiden yhteistyön tehostamista valmistelevan työryhmän työ, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Ennen lopullisia päätöksiä pyydetään alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto. STM seuraa Fimean alueellistamisen etenemistä tiivisti.

Lisätietoja

Ylijohtaja Päivi Sillanaukee, STM, p. 040 532 8249
Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi, Fimea, p. 040 5015076



Muualla verkossa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea)

Paula Risikko
Tillbaka till toppen