Hoppa till innehåll
Media

Valtio sitoutuu korvaamaan Pandemrix-rokotteesta aiheutuneita lääkevahinkoja

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 5.10.2011 9.00
Tiedote -

Lääkevahinkovakuutuspooli katsoo, että sikainfluenssaa vastaan annetulla Pandemrix-rokotteella ja 4-19-vuotiaiden lasten ja nuorten narkolepsialla on syy-yhteys. Kyseessä on siten korvattava lääkevahinko. Lääkevahinkovakuutuspooli käsittelee parhaillaan yksittäisiä korvaushakemuksia.

Ennakkotietojen mukaan Pandemrix-rokotteesta aiheutuvien lääkevahinkokorvausten yhteismäärä ylittää tulevien vuosien aikana Lääkevahinkovakuutuspoolin korvauskaton. Valtio sitoutuu vastaamaan korvauskaton ylittävistä korvauksista. Näin varmistetaan se, että jokainen rokotteen vuoksi narkolepsiaan sairastunut lapsi ja nuori saa korvauksen juuri sen suuruisena kuin laissa ja vakuutusehdoissa on määritelty. Lisäksi korvausprosessi on hakijoiden kannalta mahdollisimman sujuva ja yksinkertainen.

"Olen tyytyväinen, että Lääkevahinkovakuutuspooli on tehnyt periaatteellisen ratkaisunsa. Jokainen hakemus käsitellään nyt yksilöllisesti. Korvaukset tuovat kaivattua apua perheiden taloudelliseen tilanteeseen, vaikka niillä ei voida sairastumisesta seurannutta inhimillistä tuskaa poistaa. Valtion sitoutuminen korvauksiin takaa narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten perheille korvausten jatkuvuuden", sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko toteaa.

Lääkevahinkovakuutus korvaa perheille aiheutuneista sairaanhoitokuluista ja ansionmenetyksistä Kelan korvauksen ylittävän osan. Vakuutus korvaa myös hoidossa käytettävät lääkkeet. Lisäksi korvataan sekä tilapäinen että pysyvä haitta.

Valtion korvausvastuuta ja maksujärjestelyjä koskevia sopimuksia ja mahdollisesti tarvittavaa lainsäädäntöä valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Tarkoituksena on turvata korvausten hakijoiden asema. Lisäksi selkiytetään hallinnollista menettelyä valtion ja Lääkevahinkovakuutuspoolin kesken. Jotta hakijat saisivat korvaukset mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti, valtio ja pooli ovat sopineet, että ensipäätösten jälkeen korvauspäätökset ja maksatukset tekee Valtiokonttori. Näin taataan se, että maksatuksessa ei tarvitse tehdä muutoksia siinä vaiheessa, kun korvauksen rahoittaa Lääkevahinkovakuutuksen sijasta valtio.

Lisätietoja

ylijohtaja Outi Antila, STM, p. 050 527 1011
yksikönjohtaja Asko Nio, Lääkevahinkovakuutuspooli, p. 040 450 4614Muualla verkossa

Lääkevahinkovakuutuspoolin tiedote 5.10.2011
Narkolepsia ja sikainfluenssarokote (THL)

Paula Risikko
Tillbaka till toppen