Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beslut om narkolepsiersättningar under de närmaste veckorna

Social- och hälsovårdsministeriet
1.9.2011 10.02
Pressmeddelande -

Enligt principerna för skadestånd bär Läkemedelsskadeförsäkringspoolen ersättningsansvar för narkolepsiskador.

Om Läkemedelsskadeförsäkringspoolen av någon anledning inte kan uppfylla ersättningsansvaret ersätter staten skadorna enligt samma principer.

Nivån på ersättningarna är i enlighet med Finlands skadeståndslag och uppfyller villkoren för läkemedelsskadeförsäkringen oberoende av om det är Läkemedelsskadeförsäkringspoolen eller staten som ersätter läkemedelsskadorna.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade i dag en slutrapport som har sammanställts av den nationella arbetsgruppen för narkolepsi. Rapporten bekräftar sambandet mellan vaccinet Pandemirix och fallen av narkolepsi.

Ytterligare information

avdelningschef Outi Antila, tfn (09) 160 73864, [email protected]På andra webbplatser Sambandet mellan Pandemrix och fallen av narkolepsi bland barn och unga har bekräftats
(THL:s pressmeddelande 1.9.2011)


Narkolepsiavahinkojen korvauskäsittely etenee suunnitelman mukaisesti (Läkemedelsskadeförsäkringspoolens  pressmeddelande 1.9.2011)

Tillbaka till toppen