Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Biopankkilaki edistää tutkimusta Suomessa ja turvaa yksilön oikeudet

Social- och hälsovårdsministeriet
13.10.2011 10.56
Tiedote -

Hallitus esittää säädettäväksi biopankkilain. Tavoitteena on edistää ihmisperäisten näytteiden tutkimuskäyttöä Suomessa samalla turvaten yksilön oikeudet.

Biopankki koostuisi ihmisperäisistä solu- ja kudosnäytteistä sekä niihin liitetyistä tiedoista, ja sen voisi perustaa sekä yksityinen että julkinen toimija. Biopankin tehtävänä olisi tutkijoiden ja tutkimusryhmien palveleminen säilyttämällä ja keräämällä näytteitä ja luovuttamalla niitä biopankkitutkimusta tekeville.

Biopankissa olevia näytteitä voisi käyttää kaikkiin biopankin toiminta-alueen mukaisiin tutkimuksiin. Näytteistä pitäisi muodostaa biopankki, jos niitä säilytetään tulevaa tutkimuskäyttöä varten. Biopankkia ei kuitenkaan tarvitsisi muodostaa, jos näytteitä kerätään vain yksittäiseen tutkimukseen.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 13. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.  Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2013.

Tiedot biopankista talletettaisiin valtakunnalliseen rekisteriin

Biopankin perustaminen edellyttäisi valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa. Biopankkia koskeva tieto sisällytettäisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira) perustettavaan valtakunnalliseen biopankkirekisteriin. Rekisteri olisi julkinen, ja sinne olisi talletettu ajantasainen tieto biopankkitutkimusta varten kerätyistä ja säilytettävistä näytteistä, niiden käytön perusteesta, säilytyspaikasta ja omistajasta.

Tutkijoilla olisi oikeus saada tietoa siitä, löytyykö biopankista näytteitä, joita he voisivat käyttää tutkimuksessaan.  Sen sijaan yksittäisten näytteiden antajien henkilötietoja tutkijat eivät voisi saada, ellei tähän olisi erillistä suostumusta.

Näytteen antajalla olisi oikeus saada tieto siitä, mihin tutkimuksiin hänestä otettuja näytteitä on käytetty, mistä rekistereistä häntä koskevia tietoja on kerätty ja mitä näytteistä on tutkittu. Lisäksi hänellä olisi oikeus peruuttaa suostumus ja kieltää näytteen käyttö. Terveydenhuollon yksiköiden hallussa olevat vanhat näytteet voitaisiin siirtää biopankkeihin, ellei henkilö, josta näyte on otettu, vastustaisi siirtoa.

Biopankkilaki luo perustan ihmisperäisiin näytteisiin liittyvän tutkimusyhteistyön lisäämiselle ja antaa mahdollisuuden viranomaisvalvonnan ja -ohjauksen vahvistamiselle. Sillä myös vahvistetaan näytteen antajan suostumusta ja tutkimuseettistä ennakkoarviointia.

Lisätietoja

Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 09 160 73313
Neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen, p. 09 160 74112
Hallitussihteeri Kirsi Ruuhonen, p. 09 160 74131, 050 569 4437Muualla palvelussamme

Biopankkilaki

Tillbaka till toppen