Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Satsningar på kultur vid drogförebyggande ger mervärde

Social- och hälsovårdsministeriet
25.8.2011 7.14
Pressmeddelande -

Att använda kultur för att förebygga användning av narkotika och social utslagning blir allt vanligare. Samarbetet kring kultur och välfärd är ett framtidstema som ger mervärde. Det tvärsektoriella arbetet inom sektorn kultur, hälsa och välfärd behöver stödas och kulturen bli en del av rutinerna inom social- och hälsovården. Detta framgick på Nordiskt Narkotikaforum som hålls på Sveaborg i Helsingfors 24-25.8.2011. Under forumet konkretiserade man den samnordiska resolution som 2010 antogs av FN:s narkotikakommission genom att lyfta fram kulturverktyg som specialtema vid förebyggandet av användning av narkotika.

Under forumet föreläste länskonstnär Ava Numminen om kultur- och konstverktyg för att förebygga skadeverkningar av missbruk. Konsten och kulturen erbjuder mångsidiga möjligheter till att uttrycka sig själv, få självkännedom och för att bygga upp en drogfri identitet. De erbjuder också en väg ut ur drogernas värld.

Fotokonstnär och socialpedagog Miina Savolainen, som leder fotoprojektet The Loveliest Girl in the World, föreläste under temat Empowering photography - A dialogic gaze as a therapeutic and pedagogic means. Under tio års tid har Savolainen gjort ett fotoprojekt på ett barnhem i Helsingfors där hon fotograferat tio flickor med svår uppväxt. I projektfotografierna fick flickorna se sig själva som hela och värdefulla individer.

Under Nordiska narkotikaforumets möte diskuterade tjänstemän från de nordiska länderna samt representanter för Åland och Färöarna frågor om förebyggande, det förebyggande arbetets koordinering, behandling och kontroll inom narkotikaområdet. Nordiska narkotikaforumets årliga möte ger möjlighet att utveckla det nordiska narkotikasamarbetet baserat på dialog och utbyte av erfarenheter. Forumet ingår i programmet för det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2011.

Ytterligare uppgifter:

socialråd Tapani Sarvanti, SHM, tfn +358 9 160 73850, [email protected]
specialplanerare Elina Kotovirta, THL, tfn +358 50 354 71 66, [email protected]På vår webbplats

Narkotikapolitik
Norden 2011

På andra webbplatser

Norden (De nordiska ländernas officiella samarbete)

Tillbaka till toppen