Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsförmågan måste bedömas efter 90 sjukdagpenningsdagar

Social- och hälsovårdsministeriet
6.10.2011 10.32
Pressmeddelande -

När det gäller fall av arbetsoförmögenhet som drar ut på tiden bör företagshälsovårdsläkaren i fortsättningen bedöma arbetstagarens kvarvarande arbetsförmåga. Dessutom bör arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården utreda arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet. Arbetstagaren bör senast då sjukdagpenningen betalats i 90 vardagar överlåta ett utlåtande över sin arbetsförmåga och sina möjligheter att fortsätta i arbetet till Folkpensionsanstalten (FPA).

Statsrådet beslöt om innehållet i lagförslaget torsdagen den 6 oktober. Republikens president har för avsikt att ge förslaget till riksdagen på fredagen. Lagarna planeras träda i kraft 1 juni 2012.

För att Folkpensionsanstalten i tid ska få uppgiften om förlängd sjukfrånvaro föreslås det att sjukdagpenning ska ansökas inom två månader från det att arbetsoförmågan började i stället för de nuvarande fyra månaderna. Arbetsgivaren ska informera företagshälsovården om en arbetstagarens sjukfrånvaro senast då frånvaron har pågått en månad.

Avsikten med förslaget är att förbättra möjligheterna att tillräckligt tidigt ingripa i förlängd arbetsoförmåga. Förfarandet stöder återställandet av arbetsförmågan och gör det lättare för arbetstagaren att återvända till arbetet efter sjukfrånvaro. Även om villkoret för utbetalning av sjukdagpenning i fortsättningen är att FPA fått utlåtandet inom 90 dagar uppskattas det inte attförslaget kommer att orsaka mycket uppehåll i utbetalningen av sjukdagpenning.

Förslaget är en av statsrådets åtgärder för att förlänga arbetskarriärerna. Förslaget grundar sig på linjedragningar från den arbetshälsoarbetsgrupp statssekreterare Eeva Kuuskoski lett och direktör Jukka Ahtela.

Ytterligare uppgifter

regeringssekreterare Virpi Korhonen, tfn 09 160 73259, [email protected]Tillbaka till toppen