Pressmeddelanden

Trafikförsäkringslagen klargörs och reformeras

SHM
Pressmeddelande 19.11.2015 13.38

Utkomststödets grunddel hålls på nuvarande nivå 2016

SHM
Pressmeddelande 19.11.2015 13.37

Sjukförsäkringsavgifterna för år 2016 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 19.11.2015 13.35

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2016

SHM
Pressmeddelande 17.11.2015 8.17

Ta det lugnt! - Hantering av brådska förebygger olyckor

SHM
Pressmeddelande 11.11.2015 8.52

Årets pappor aktiva inom organisationsverksamhet

SHM
Pressmeddelande 3.11.2015 12.30