Pressmeddelanden

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2011
SHM
Pressmeddelande 27.10.2010 10.47
Kroppslig aga minskas genom att föräldrarna stöds
SHM
Pressmeddelande 22.10.2010 6.31
Försäkringsbolagens garantiavgiftspost slopas
SHM
Pressmeddelande 30.9.2010 11.19
Utbildningskraven för asbestrivningsarbetstagare ändras
SHM
Pressmeddelande 30.9.2010 11.17
Våld mot kvinnor är inte en privatsak
SHM
Pressmeddelande 30.9.2010 7.30
Vårdens finansiering utredd
SHM
Pressmeddelande 28.9.2010 6.30
Ökad kvalitet i terminalvården med rekommendationer
SHM
Pressmeddelande 23.9.2010 7.00
Goda resultat via Kaste-programmet
SHM
Pressmeddelande 21.9.2010 7.02