Hoppa till innehåll
Media

Sjukförsäkringsavgifterna för 2017 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2016 13.37
Pressmeddelande 207/2016

Statsrådet har fastställt procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna för 2017. I procentsatserna har man beaktat det konkurrenskraftsavtal som ingåtts av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Sjukvårdspremier

De försäkrades sjukvårdspremie är 0,00 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen 2017. Premien är 1,30 procentenheter lägre än 2016. Statens finansieringsandel av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen ökar med det belopp som motsvarar sänkningen. Den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,45 procent. Den premie som tas ut av pensions- och förmånsinkomsterna är därmed 0,02 procentenheter lägre än 2016.

Arbetsinkomstförsäkringens avgifter och premier

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 1,08 procent. Avgiften är 1,04 procentenheter lägre än 2016.

Den dagpenningspremie som tas ut hos löntagare och företagare är 1,58 procent av lönen eller arbetsinkomsten, om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 000 euro. Premien är 0,76 procentenheter högre än 2016. Premien har höjts med motsvarande belopp som de försäkrades sjukvårdspremie har sänkts. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 14 000 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent. På detta sätt kompenseras låginkomsttagarna för den ökade betalningsbörda som konkurrenskraftsavtalet innebär för dem.

Den tilläggsfinansieringsandel som betalas av företagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare är 0,06 procent av arbetsinkomsten 2017. Det betyder att den är 0,07 procentenheter lägre än 2016.

Statsrådet fastställer procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna genom en förordning som utfärdas årligen. Den förordning som nu utfärdats träder i kraft vid ingången av 2017 och gäller till utgången av 2017.

Ytterligare information:

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 193, [email protected]

Tillbaka till toppen