Hoppa till innehåll
Media

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2016 13.46
Pressmeddelande 197/2016

Arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften höjs och arbetsgivarens andel sänks i motsvarande grad. Ändringarna har samband med det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer har ingått.

Regeringen föreslog torsdagen den 10 november att de lagar som gäller dessa ändringar ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna på fredagen. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift höjs med 0,2 procentenheter nästa år och det därpå följande året. Därefter ska den höjas med 0,4 procentenheter åren 2019 och 2020. Det innebär att arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 2020 kommer att vara 1,2 procentenheter högre än den nuvarande nivån och arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift 1,2 procentenheter lägre än den nuvarande nivån. Ändringen i arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften gäller anställda inom både den privata och den offentliga sektorn.

Bestämmelserna om arbetspensionsförsäkringsbolagens förvaltning ändras. Enligt de nya bestämmelserna ska en tredjedel av ledamöterna i ett arbetspensionsförsäkringsbolags förvaltningsråd och styrelse representera löntagarna och en sjättedel representera arbetsgivarna. För närvarande är löntagarnas och arbetsgivarnas representanter lika många och utgör sammanlagt minst hälften av antalet ledamöter.

Ändringarna inverkar på intäkterna från inkomstbeskattningen, eftersom skattskyldiga har rätt att dra av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift från den rena förvärvsinkomsten. När arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift stiger, stiger också avdraget och den beskattningsbara inkomsten minskar.

Ytterligare information:

Mikko Kuusela, övermatematiker, tfn 0295 163 182, fornamn.ef[email protected]

Tillbaka till toppen