Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansieringsansökan för spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra inleds

Social- och hälsovårdsministeriet
27.10.2016 15.43
Pressmeddelande 187/2016

Ansökan om statsunderstöd för regeringens spetsprojekt Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra har öppnats. Det är önskvärt med ansökningar från projektkonsortier där den huvudsakliga sökanden är en kommun eller samkommun.

Målet med spetsprojektet är att i betydande utsträckning främja att partiellt arbetsföra personer stannar i arbetslivet och sysselsätts på den öppna arbetsmarknaden. Projektet består av åtta projekt, och regionala försök ingår i två av dem. Det är nu möjligt att ansöka om finansiering för dessa försök.

Projektet Modeller för sysselsättning och delaktighet

Målet med projektet är att reformera verksamheten för de tjänster som partiellt arbetsföra behöver så att de bättre stöder sysselsättningen av partiellt arbetsföra och deras delaktighet.

Syftet är att i de regionala försöken inom ramen för projektet ta i bruk bra verksamhetsmodeller under tre teman:

1. Från arbetsverksamhet till arbete

  • Syftet är att ta i bruk metoder genom vilka en partiellt arbetsför person ska bli bättre sysselsatt på den öppna arbetsmarknaden.

2. Från studier till arbete

  • Syftet är att en partiellt arbetsför person som utexamineras från en läroanstalt ska bli bättre sysselsatt på den öppna arbetsmarknaden.

3. Verksamhet som stöder delaktighet

  • Syftet är att erbjuda verksamhet med låg tröskel som främjar delaktighet för de som behöver det och reformera den nuvarande arbets- och dagverksamheten som är avsedd för upprätthållandet av funktionsförmågan så att den blir mer målorienterad.

Ansökan om statsunderstöd för projektet Modeller för sysselsättning och delaktighet går ut den 16 december 2016.

Projektet Vägar till vård och rehabilitering

Målet med projektet är att göra upp en modell av och sprida en smidig servicekedja i rätt tid till stöd för arbetsförmågan både i fråga om återgång till arbetet och sysselsättning.

Under projektet och de försök som anknyter till det görs försök med hjälp av en ny verksamhetsmodell för kundorienterad hänvisning till vård och rehabilitering av partiellt arbetsföra. En prototyp av verksamhetsmodellen skapas i samarbete med olika sakkunniginrättningar, och den fungerar som grund för de regionala försöken.

Ansökan om statsunderstöd för projektet Vägar till vård och rehabilitering går ut den 12 januari 2017.

Ansökningsanvisningarna och ansökningsblanketterna finns på nätet

Ansökningsblanketter, allmänna anvisningar för finansieringsansökan och behövliga tilläggsuppgifter har samlats här. Anvisningar och ytterligare uppgifter finner du även på webbplatsen för spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra. Frågor och svar om försök och ansökan om finansiering som gäller projektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra sammanställs också på projektets webbplats.

Ytterligare information

• Försök inom projektet Modeller för sysselsättning och delaktighet: Eveliina Pöyhönen, socialråd, tfn 0295 163 303, [email protected]
• Försök inom projektet Vägar till vård och rehabilitering: Ritva Partinen, överinspektör, tfn 0295 163 330, [email protected]
• Spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra: Päivi Mattila-Wiro, konsultativ tjänsteman, projektchef, tfn 0295 163 467, [email protected]

Länkar

• Utlysning av ansökningsomgång för projektet Modeller för sysselsättning och delaktighet (innehåller ansökningsanvisningar för försöken inom projektet) (på finska)
• Utlysning av ansökningsomgång för projektet Vägar till vård och rehabilitering (innehåller ansökningsanvisningar för försöken inom projektet) (på finska)
• Ansökningsblanketter och allmänna ansökningsanvisningar för ansökan om statsunderstöd inom ramen för spetsprojekten för hälsa och välfärd

Tillbaka till toppen