Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna

Social- och hälsovårdsministeriet
17.11.2016 13.36
Pressmeddelande 206/2016

Nästa år höjs löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie med 0,45 procentenheter medan arbetsgivares premie sänks i lika stor grad. Ändringarna har samband med det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer har ingått.

Regeringen föreslog torsdagen den 17 november att den lag som gäller ändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den 1 januari 2017.

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,60 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,80 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 059 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 3,30 procent av lönen.

Nästa år är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,70 procent (0,46 % år 2016) av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,80 procent (1,00 % år 2016) av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är 0,80 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 059 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 2,05 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är 0,80 procent (1,00 % år 2016) av lönen, om lönebeloppet är högst 2 059 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 2,33 procent (2,78 % år 2016) av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna bestäms för ett kalenderår i sänder.

Ytterligare information

Esko Salo, regeringsråd, tfn 0295 163 422, [email protected]

Tillbaka till toppen