Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning ersätter det riksomfattande handikapprådet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2016 9.08 | Publicerad på svenska 4.11.2016 kl. 20.39
Pressmeddelande 194/2016

En ny delegation för rättigheter för personer med funktionsnedsättning inleder sin verksamhet i början av nästa år. Den ersätter det nuvarande riksomfattande handikapprådet. Ändringen har samband med genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Finland. Statsrådets förordning om delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning utfärdades den 3 november. Samtidigt upphävdes statsrådets förordning om det riksomfattande handikapprådet.

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet och är den samordningsmekanism som avses i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationen har till uppgift att inom olika sektorer och på olika plan i statsförvaltningen och samhället underlätta sådan verksamhet som hänför sig till genomförandet av konventionen.

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 16 övriga medlemmar. Med undantag för ordföranden och vice ordföranden har varje medlem en personlig ersättare. Delegationens övriga medlemmar företräder de olika ministerierna och dessutom åtminstone personer med funktionsnedsättning eller deras anhöriga, den regionala och lokala förvaltningen samt arbetsmarknadsorganisationerna. Av de övriga medlemmarna ska åtminstone fem företräda personer med funktionsnedsättning eller deras anhöriga. Personerna med funktionsnedsättning eller deras anhöriga utses på förslag av de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder. Mandattiden för den första delegationen varar till utgången av april 2019.

Ytterligare information:

Susanna Rahkonen, regeringsråd, tfn 02951 63215

Tillbaka till toppen