Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av äktenskapslagen inverkar på lagarna om social trygghet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2016 13.30
Pressmeddelande 191/2016

Regeringen föreslår ändringar i lagarna om social trygghet till de delar som påverkas av den könsneutrala äktenskapslagen som träder i kraft från och med ingången av 2017.

Regeringen lämnade en regeringsproposition som gäller ändringarna till riksdagen torsdagen den 3 november. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017. Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2017.

Regeringen föreslår att begreppet äktenskapsliknande förhållande, dvs. samboförhållande, till följd av ändringen i äktenskapslagen också i lagstiftningen om social trygghet blir könsneutralt.

En maka eller sambo av kvinnligt kön till barnets mor ska i fortsättningen ha rätt till föräldra- och faderskapspenning på samma grunder som en make eller sambo av manligt kön till barnets mor har. På makar som lever i registrerat parförhållande tillämpas i fortsättningen samma bestämmelser om föräldrapenning som på äkta makar.

Det föreslås ett tillägg i lagen om underhållsstöd som innebär att de situationer utesluts där underhållsstöd betalas till ett barn som fötts utom äktenskapet på grundval av att faderskapet inte har fastställts när barnet de facto har två underhållsskyldiga föräldrar.

Huvuddelen av de förslag som regeringen nu föreslår är en följd av den redan fastställda könsneutrala äktenskapslagstiftningen.

Ytterligare information

Milja Tiainen, regeringssekreterare, tfn 02951 63579, [email protected]

Tillbaka till toppen