Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i sjukförsäkringsavgiften

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2016 13.46 | Publicerad på svenska 11.11.2016 kl. 8.54
Pressmeddelande 200/2016

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift sänks. Ändringen har samband med det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer har ingått.

Regeringen föreslog torsdagen den 10 november att den lag om ändring av sjukförsäkringslagen som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den 15 november 2016. Lagen ska tillämpas på arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som grundar sig på lön som betalas 2017 eller senare.

Alla arbetsgivares sjukförsäkringsavgift sänks med 0,94 procentenheter 2017. Därpå följande år sänks arbetsgivares sjukförsäkringsavgift med 1,00 procentenheter. Sänkningen är 1,04 procentenheter 2019 och 0,58 procentenheter från och med 2020. Statens finansieringsandel av utgifterna för sjukförsäkringen höjs på motsvarande sätt.

Sjukförsäkringens dagpenningspremie sänks för låginkomsttagare

Genom konkurrenskraftsavtalet överförs en del av arbetsgivarnas betalningsbörda på löntagarna, men samtidigt lindras beskattningen av löntagare. Skattelättnader kan inte ges löntagare som inte betalar statsskatt eller kommunalskatt på sina inkomster.

Därför sänks dagpenningspremien för låginkomsttagare, dvs. personer med endast låga löneinkomster, för att kompensera att deras nettoinkomster minskar till följd av den höjning av socialförsäkringsavgifterna som konkurrenskraftsavtalet innebär.

Detta sker genom att ingen dagpenningspremie tas ut hos dem som tjänar mindre än 14 000 euro om året. Den ökning av betalningsbördan som konkurrenskraftsavtalet medför för dem som tjänar mindre än 14 000 euro om året bedöms på detta sätt bli kompenserad. Det finansieringsunderskott som detta leder till finansieras genom en höjning av statens finansieringsandel av utgifterna för sjukförsäkringen.

Lagen ska tillämpas på sjukförsäkringens dagpenningspremie som grundar sig på lön som betalas 2017 eller senare.

Ytterligare information:

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 193, [email protected]

Tillbaka till toppen