Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Cancerpatienterna i Finland rf informerar
Patienterna deltar i planeringen av det nationella cancercentrumet

Social- och hälsovårdsministeriet
28.10.2016 10.08 | Publicerad på svenska 28.10.2016 kl. 12.14
Pressmeddelande 189/2016

Patienterna ska vara med och utveckla det nationella cancercentrumets verksamhet. Regeringen fattade i våras beslut om att inrätta ett nationellt cancercentrum med uppgift att samordna behandlingen och forskningen av cancer i Finland. Etableringen av cancercentrumet planeras i en arbetsgrupp som tar fram handlingsmodeller för klinisk undersökning och drar upp riktlinjer för den nationella vården.

Patienterna ska vara med och utveckla det nationella cancercentrumets verksamhet. Regeringen fattade i våras beslut om att inrätta ett nationellt cancercentrum med uppgift att samordna behandlingen och forskningen av cancer i Finland. Etableringen av cancercentrumet planeras i en arbetsgrupp som tar fram handlingsmodeller för klinisk undersökning och drar upp riktlinjer för den nationella vården.Cancervården i Finland ligger på toppnivå, och vårdpraxisen utvecklas hela tiden. Styrningen är ett sätt att säkerställa att alla har lika tillgång till tjänster, att förbättra kvaliteten på vården, att öka kostnadseffektiviteten och att ha kontroll över de ökade läkemedelskostnaderna. Det nationella cancercentrumet ska ge alla finländska cancerpatienter lika möjligheter till kliniska undersökningar och förbättrade utsikter att få ta del av nya lovande former av cancervård.

Hur kan patienterna och de intresseorganisationer som företräder dem delta i cancercentrumets arbete? Detta var temat för seminariet ”Vad innebär det nationella cancercentrumet för den enskilda patienten" i Tammerfors på fredag.

Patienten i centrum för all verksamhet – till exempel i en patientpanel

Patientpanelen vid HUCS Cancercentrum är ett bra exempel på hur patienter kan engageras i verksamheten. Patientpanelen vid HUCS startades i augusti, och den består av vuxenpatienter som har vårdats eller som för närvarande vårdas vid Cancercentrumet.

Meningen med patientpanelen är att låta patienterna utvärdera verksamheten vid HUCS Cancercentrum och att ta fram konkreta förslag på hur cancerpatienternas ställning kunde förbättras. Verksamhetsfältet är brett och omfattar allt från att granska patientanvisningar och att utvärdera skyltar och webbplatser till att planera Cancercentrumets strategi och det nya cancersjukhuset. Panelen stöds av en styrgrupp.

Gemenskapen och kamratstödet i patientorganisationerna lockar deltagare

Cancerföreningarnas expertis kan i fortsättningen utnyttjas allt bättre för att ta fram tjänster som så väl som möjligt tillgodoser patienternas och deras familjers behov. Föreningarna tillhandahåller kamratstöd, mötesplatser med låg tröskel och frivillig verksamhet som är viktiga psykosociala stödformer. Föreningarna välkomnar patienter och de anhöriga att delta i utvecklingen av tjänsterna.

Genom den intressebevakning som ingår i föreningsarbetet kan patienterna bidra till att trygga resurserna för cancervården även i framtiden. Dessutom vill cancerpatienterna öka kundorienteringen också inom forskningen. I takt med att cancervården utvecklas spelar patienten själv en allt viktigare roll i en lyckad vårdprocess.

Ytterligare information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 382
Jaakko Yrjö-Koskinen, medicinalråd,  social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 348 4877
Minna Anttonen, verksamhetsledare, Cancerpatienterna i Finland rf, tfn

#syöpäkeskus

Tillbaka till toppen