Hoppa till innehåll
Media

Överenskommelse om social trygghet med Kina träder i kraft vid ingången av februari 2017

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2016 12.08 | Publicerad på svenska 22.11.2016 kl. 12.09
Pressmeddelande 203/2016

Överenskommelsen mellan Finland och Kina inverkar på den sociala tryggheten för de personer som rör sig mellan länderna. Den träder i kraft den 1 februari 2017. Överenskommelsen gäller pensioner och utkomstskyddet för arbetslösa.

I överenskommelsen finns bestämmelser om s.k. utsända arbetstagare. En arbetstagare som utsänts till Kina av en finländsk arbetsgivare omfattas av den finländska arbetspensionslagstiftningen och arbetslöshetsförsäkringen under sin utlandskommendering, dock under högst fem år. Maximitiden kan förlängas genom ett dispensförfarande. För denna tid tas pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier enligt kinesisk lagstiftning inte ut i Kina, utan den finska arbetsgivaren och arbetstagaren betalar avgifterna till Finland enligt finsk lag. Genom överenskommelsen undviks dubbla försäkringsavgifter.

På motsvarande sätt omfattas arbetstagare som utsänts från Kina till Finland av det kinesiska systemet och därmed inte av arbetspension eller arbetslöshetsförsäkring i Finland.

Överenskommelsen säkerställer även betalning av arbetsrelaterade pensioner från en avtalsstat till en annan om pensionstagaren inte längre bor i den stat där pensionen har flutit in.

Statsrådet utfärdar en förordning om överenskommelsen innan den träder i kraft.

Ytterligare information

Marja-Terttu Mäkiranta , regeringsråd, tfn 0295 163170, [email protected]

Tillbaka till toppen