Hoppa till innehåll
Media

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2017

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2016 10.27
Pressmeddelande 201/2016

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för år 2017. Livslängdskoefficienten är 0,96344.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas år 2017 eller därefter med 3,656 procent för personer som är födda år 1955. Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas år 2017, med undantag av andelen för pension för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas.

Avsikten med livslängdskoefficienten är att i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras anpassa pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensionerna som börjar betalas. Om den genomsnittliga livslängden fortsätter att öka, minskar livslängdskoefficienten månadspensionerna.

Livslängdskoefficienten tillämpades för första gången år 2010. Avsikten är att arbetstagare kompenserar livslängdskoefficientens minskande effekt på pensionen genom att fortsätta längre i arbetslivet.

Ytterligare uppgifter:

jurist Marko Leimio, p. 029 5163 564, [email protected]

Tillbaka till toppen