Pressmeddelanden

Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag

SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.03

Lagproposition om en barnombudsmannatjänst

SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.00

Rätten till veteranrehablitering utökas

SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.00

Läkare skyldiga att anmäla om nedsatt körförmåga

SHM
Pressmeddelande 26.8.2004 10.05

Hälsocentralrundan avslutad

SHM
Pressmeddelande 25.8.2004 9.04

Telefonrådgivningen inom primärvården

SHM
Pressmeddelande 25.8.2004 8.43

Nytt läkemedel som ersätts

SHM
Pressmeddelande 23.8.2004 8.00

Inga förändringar i fråga om läkemedelsutbyte

SHM
Pressmeddelande 20.8.2004 8.00

Nordiskt social- och hälsoministermöte på Island

SHM
Pressmeddelande 13.8.2004 11.00

Nordiskt narkotikapolitiskt ministermöte på Island

SHM
Pressmeddelande 9.8.2004 12.00

Behovet av avvänjningsbehandling ökat

SHM
Pressmeddelande 4.8.2004 6.15

Statsrådet föreslår Mikael Forss till FPA-direktör

SHM
Pressmeddelande 1.7.2004 10.40

Ny förordning om CMR-ämnen

SHM
Pressmeddelande 1.7.2004 10.30

Beräkningsgrundsräntan för APL stiger

SHM
Pressmeddelande 23.6.2004 12.00