Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp för att göra upp ett likalönsprogram

Social- och hälsovårdsministeriet
16.11.2004 7.15
Pressmeddelande -

Alla arbetsmarknadsparter kommer att samarbeta med regeringen i att göra upp ett program för att främja lika lön för kvinnor och män. Den arbetsgrupp för lika lön som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt har till uppgift att tillsammans med regeringen och arbetsmarknadsparterna utarbeta ett program som alla parter kan förbinda sig till att genomföra. Arbetsgruppen inleder sitt arbete den 16 november 2004. Ordförande för arbetsgruppen är direktör Matti Salmenperä från arbetsministeriet. Arbetsgruppens mandat går ut den 31 mars 2005.

Löneskillnader mellan kvinnor och män är ett av de centrala problemen i anslutning till jämställdheten i arbetslivet. Kvinnors genomsnittliga månadsinkomster för regelbunden arbetstid har länge varit cirka 80 procent av männens motsvarande inkomster. En del av skillnaden beror på att arbetslivet är indelat i kvinno- och mansdominerade branscher. Regeringen har i sitt program förbundit sig till att genomföra likalönsprincipen och jämställdheten i arbetslivet genom ett långsiktigt program. Även revideringen av jämställdhetslagen, som är under behandling i riksdagen, främjar lika lön.

Utredningsperson Tuulikki Petäjäniemi har kartlagt problemen på arbetsmarknaden i fråga om lika lön för kvinnor och män. I sin utredning konstaterade Petäjäniemi i augusti 2004 att likalönsprogrammet är nödvändigt för att avlägsna ogrundade löneskillnader samt för att främja lönesystem som behandlar kvinnor och män på ett rättvist sätt.

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Marja-Liisa Anttalainen, tfn 09-160 740 80

Tillbaka till toppen