Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Stödet för hemvård och privat vård av barn stiger

Social- och hälsovårdsministeriet
18.11.2004 12.23
Pressmeddelande -

Vårdpenningen enligt stödet för hemvård av barn stiger vid ingången av år 2005 till 294,28 euro per månad för ett barn under tre år i familjen. För varje följande barn under tre år stiger vårdpenningen till 84,09 euro samt för varje annat barn till 50,46 euro per månad.

Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn stiger till 137,33 euro per månad. Vårdpenning enligt stödet för privat vård av barn betalas på det villkor att föräldrarna eller andra vårdnadshavare inte utnyttjar sin rätt till stöd för hemvård av barn.

Statsrådet fattade beslut om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lagen om underhållstrygghet torsdagen den 18 november. Till övriga delar gäller ändringarna tillämpningen av EG:s förordning nr 1408/71 om samordning av social trygghet. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredag.

Ytterligare information: regeringssekreterare Eeva Kangasniemi, tfn 09-160 743 52

Tillbaka till toppen