Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Läkemedelsverket : Apoteksavgiften kunde slopas gradvis

Social- och hälsovårdsministeriet
15.11.2004 9.00
Pressmeddelande -

Läkemedelsverket föreslår att apoteksavgiften gradvis slopas så att den i ett första skede halveras från den nuvarande nivån samtidigt som den läkemedelstaxa som bestämmer detaljhandelspriset för läkemedel sänks. Till följd av dessa åtgärder sjunker läkemedelspriserna med i genomsnitt 3,5 procent, vilket betyder att läkemedelskostnaderna för såväl konsumenterna som sjukförsäkringen minskar med sammanlagt cirka 63 miljoner euro per år. Nyttan för konsumenterna utgör drygt hälften av detta. En halvering av apoteksavgiften medför dessutom ett bättre resultatet för cirka 400 apotek, dvs. för två tredjedelar av apoteken. För cirka en tredjedel av apoteken kan förändringen dock medföra ett försämrat resultat.

En halvering av apoteksavgiften betyder samtidigt att statens apoteksavgiftsinkomster minskar med cirka 60 miljoner euro per år och mervärdesskatteintäkterna med cirka 5 miljoner euro (enligt uppgifter för 2003). Samtidigt minskar också apoteksavgiftsinkomsterna för Helsingfors och Kuopio universitet, för Helsingfors universitets del är verkningen 4,2 miljoner euro per år.

På basis av Läkemedelsverkets utredning och uträkningar är det uppenbart att apoteksavgiften inte helt kan slopas på en gång utan att tillgången på läkemedel väsentligen äventyras. Om apoteksavgiften slopas helt och läkemedelspriserna sänks på motsvarande sätt, skulle detta ha betydande effekter för 72 kommunala apotekstjänster på olika håll i landet.

Social- och hälsovårdsministeriet gav den 26 januari 2004 Läkemedelsverket i uppdrag att före utgången av november 2004 utreda vilka konsekvenser slopandet av apoteksavgiften, revideringen av läkemedelstaxan och vissa andra kostnadssänkningar har på distributionsnätet för läkemedel. Läkemedelsverket överlämnade sin utredning till social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre måndagen den 15 november.

Ytterligare information:
avdelningschef, professor Liisa Turakka, Läkemedelsverket, tfn 09-473 342 21
överprovisor Sami Paaskoski, Läkemedelsverket, tfn 09-473 342 04
överläkare Terhi Hermanson, SHM, tfn 09-160 739 01
regeringsrådet Pekka Järvinen, SHM, tfn 09-160 738 00

Tillbaka till toppen