Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nytt läkemedel som ersätts

Social- och hälsovårdsministeriet
19.11.2004 10.20
Pressmeddelande -

Läkemedelsprisnämnden har godkänt att ett nytt läkemedelspreparat omfattas av specialersättning vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar.

Lamictal, som innehåller den verksamma substansen lamotrigin, omfattas av specialersättning från och med den 1 januari 2005 vid behandling av svåra psykoser och andra svåra mentala störningar. Läkemedlet ersätts till 100 procent av det belopp som överstiger 5 euro per inköpstillfälle.

Läkemedelsprisnämnden fattade beslut om specialersättning den 19 november.

Ytterligare information:
Generalsekreteraren, överprovisor Sinikka Rajaniemi, tfn 09-160 731 71
Överprovisor Elina Asola, tfn 09-160 731 98

Tillbaka till toppen