Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Riksomfattande rekommendationer för barnavårdsrådgivningarna

Social- och hälsovårdsministeriet
29.10.2004 7.22
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut handboken ”Rådgivningsbyråerna för barnavård som stöd för barnfamiljerna”. Handboken är avsedd för personalen. I handboken presenteras riktlinjerna för hur rådgivningsverksamheten skall utvecklas som en del av kommunens basservice. Riktlinjerna gäller bland annat utvecklingen av rådgivningsverksamhetens innehåll och metoder samt organisering och ledning av verksamheten. Ministeriet har också gett ut en separat del som är avsedd för de kommunala beslutsfattarna.

Rådgivningsbyråernas huvudsakliga uppgift är fortfarande att främja barns hälsa och upptäcka sjukdomar och störningar i utvecklingen i ett tidigt skede. Det har också blivit allt viktigare att stöda hela familjen samt föräldrarna i deras roll som föräldrar. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar för rådgivningsbyråerna ett familje- och resursbaserat arbetsgrepp.

I takt med att samhället förändras förutsätter förebyggandet och hanteringen av barnens och familjernas problem allt oftare ett planmässigt multiprofessionellt samarbete och överenskommelser om vårdrutiner. För att säkerställa samarbetet föreslår ministeriet ett nätverk inom familjetjänsterna och en integrering av samarbetet med kommunens barnpolitiska program. För att effektivera styrningen och uppföljningen av tjänsterna för barnfamiljer rekommenderas en övergripande planerings- och uppföljningsgrupp som avlägger rapporter för de politiska beslutsfattarna i kommunen.

För att utföra det arbete som beskrivs i handboken behövs en i relation till befolkningen och dess särdrag tillräckligt stor personal. I handboken rekommenderas högst 340 barn under 7 år per hälsovårdare och högst 2 400 barn per heltidsanställd läkare.

Publikationen utkommer på svenska inom den närmaste tiden.

Publikationen Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:14) finns på ministeriets webbplats www.stm.fi > julkaisut > esitteet,oppaat. Publikationen säljs av Edita.

Publikationen Lapsineuvola lapsiperheiden tukena. Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisesta kunnille. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:13) finns på ministeriets webbplats www.stm.fi > julkaisut, selvitykset, monisteet. Publikationen säljs av Edita.

Ytterligare information:
Medicinalrådet Merja Saarinen, tfn 09-160 740 30
Överinspektör Marjaana Pelkonen, tfn 09-160 740 36
Överinspektör Maire Kolimaa, tfn 09-160 741 38
Barnläkare Elina Hermanson, Finska Läkarföreningen Duodecim, tfn 050-563 83 08

Tillbaka till toppen