Pressmeddelanden

Nationellt program för social- och hälsopolitiken

SHM
Pressmeddelande 14.2.2007 12.00

Statsrådet delade ut RAY-bidrag

SHM
Pressmeddelande 1.2.2007 12.45

9,3 miljoner euro anvisas till hälsofrämjande projekt

SHM
Pressmeddelande 30.1.2007 6.30

9,3 miljoner euro anvisas till hälsofrämjande projekt

SHM
Pressmeddelande 30.1.2007 6.30

Lagen om elektroniska recept träder i kraft

SHM
Pressmeddelande 25.1.2007 12.20

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2007

SHM
Pressmeddelande 29.12.2006 7.05

Ett riksomfattande register över provsamlingar övervägs

SHM
Pressmeddelande 28.12.2006 12.50

Stödet för hemvård stiger och utvidgas

SHM
Pressmeddelande 21.12.2006 13.10