Hoppa till innehåll
Media

De långa köerna vid sjukhusen har igen förkortats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2007 7.05
Pressmeddelande -

Vårdköerna till specialsjukvården har förkortats ytterligare, även om det har skett långsammare än förra året. I slutet av maj 2007 hade 5520 personer köat i över sex månader för att få vård. Motsvarande siffra i slutet av år 2006 var 7332. I oktober 2002, då man började åtgärda de långa vårdköerna enligt målen för det nationella hälsoprojektet, hade 66 000 personer köat för vård i över sex månader. Nu har köerna förkortats till under en tiondedel av vad de var från början. Social- och hälsovårdsministeriet granskar hur väl patienter har tillgång till vård inom sjukvårdsdistrikten en gång i halvåret.

Hälften av dem som köar behöver ortopedisk vård och en tredjedel handkirurgisk eller plastikkirurgisk vård. Till ögonoperationer och utprovning av hörapparater finns det knappt alls köer som är längre än ett halvt år. Situationen ser bäst ut vid sjukvårdsdistrikten i Kymmenedalen och Södra Österbotten där bara enskilda patienter måste köa över sex månader. Vid sjukvårdsdistrikten i Södra Karelen, Lappland, Satakunta, Södra Savolax, Västerbotten och Östra Savolax finns det under hundra personer som har köat i över ett halvt år.

I förhållande till befolkningsmängden är köerna längst i Norra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Egentliga Finland och Birkaland.

Fördröjningar har märkts av på vissa håll då det gäller att få vårdtid till läkare vid polikliniker. Enligt statistik från Stakes har ändå bara två procentav patienterna, vars remiss inte har varit brådskande, varit tvungna att vänta i över tre månader för att få tid till läkarens mottagning.

Länsstyrelserna och Rättskyddscentralen för hälsovården övervakar hur väl vårdgarantin förverkligas i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet.

För mer information: medicinalråd Jouko Isolauri, tfn (09) 160 74194, 050 516 0624

Tillbaka till toppen