Hoppa till innehåll
Media

Socialpolitiska ministergruppen: Reformen av den sociala tryggheten måste gen...

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2007 10.10
Pressmeddelande -

Matti Vanhanens andra regering kommer att börja jobba med totalreformen av den sociala tryggheten genast i början av regeringsperioden. Vid sitt möte den 6.6 2007 behandlade den socialpolitiska ministergruppen tillsättandet av en kommitté som skall bereda den omfattande reformen.

Till kommitténs uppgifter hör att granska hur den sociala tryggheten utvecklas, att göra lagstiftningen mer klar och transparent, att sammanjämka förmånerna, att förenkla ansökningsprocesserna samt finansieringsfrågor.

Kommittén består av representanter från förvaltningsområdet, arbetsmarknadsorganisationerna och tredje sektorn.

På grund av den omfattande uppgiften kommer beredningsarbetet att delas upp mellan fyra delegationer. Kommittén har för avsikt att vara klar med arbetet i slutet av år 2009. Den socialpolitiska ministergruppen uppföljer och styr kommitténs arbete.

Vid sitt möte på onsdagen konstaterade den socialpolitiska ministergruppen att reformen är nödvändig både med tanke på medborgarna och den sociala tryggheten. Ministergruppen anser att kommittén har en utmanande uppgift att ta itu med. Enligt ministergruppen måste den sociala tryggheten utvecklas målmedvetet.

Statsrådet har för avsikt att behandla tillsättandet av kommittén som bereder totalreformen av den sociala tryggheten vid sin session den 14.6 2007.

Ytterligare information: statssekreterare Terttu Savolainen, tfn (09) 160 74099, 050 583 9912

Tillbaka till toppen