Hoppa till innehåll
Media

Trafikförsäkringsdirektiv förenhetligar bestämmelser om etsättningar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2007 11.45
Pressmeddelande -

Det femte trafikförsäkringsdirektivet (2005/14/EG) underlättar importen av bilar och gör behandlingen av dem som råkar ut för trafikolyckor mer jämlik. Regeringen föreslog på torsdagen den 28 juni att trafikförsäkringslagen och lagen om försäkringsbolag ändras. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna på fredag.

Det blir lättare att importera fordon, då personer som bor i Finland kan teckna en finländsk trafikförsäkring innan fordonet har registrerats i Finland.

För att garantera att de skadelidande behandlas jämlikt föreslås en ändring i den nationella undantagsbestämmelsen, som gäller ersättning för trafikskador orsakade av fordon som är befriade från försäkringsplikt, till exempel skördetröskor. Skador som orsakas av nämnda fordon skall kunna ersättas förutom i det land där fordonet hör hemma också i andra EES-stater. Egendomsskador som har orsakats av ett okänt fordon ersätts då det har inträffat en betydande personskada vid samma trafikolycka.

Målsättningen är dessutom att förbättra de skadelidandes ställning genom att utvidga den skyldighet som informationscenter i EES-länder har att lämna ut information om trafikolyckor.

Lagarna träder i kraft den 4 juli 2007.

För mer information: viceavdelningschef Katriina Lehtipuro, tfn (09) 160 73878, inspektör Laura Oksama, tfn (09) 160 73879

Tillbaka till toppen