Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om resurser för social- och hälsovården år 2007 ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2007 10.55
Pressmeddelande -

Statsrådet har den 23.8 ändrat förordningen om resurser för social- och hälsovården (12.9 2006). Förändringarna baserar sig på indexförhöjningen av underhållsbidraget från den 1.1 2007.

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovården grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 12 684 miljoner euro. Socialvårdens kostnader enligt åldersgrupp höjs i åldersgruppen 0-6 år till 4 922,29 euro och i åldersgruppen 7-64 år till 241,91 euro. Kommunernas självfinansieringsandel är 1 603,92 euro per kommuninvånare.

För mer information: biträdande avdelningschef Olli Kerola, tfn (09) 160 73859

Tillbaka till toppen